AVIZ: SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE TEHNICE. CANDIDAT: CONSTANTIN BÎLICI

Se anunță susținerea tezei de doctorat

Candidat: Constantin BÎLICI

Conducător: Rodica STURZA, prof. univ., dr. hab.

Consiliul științific specializat: D 253.04-52

Tema tezei: „Argumentarea producerii și protecția spumantelor clasice cu Denumire de Origine „CRICOVA”

Specialitatea: 253.04. Securitatea produselor alimentare

Data: 28.05.2021, ora: 14:00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților 9/9, aud. 5-120, Chișinău

Ședința Consiliului științific specializat va fi organizată online pe platforma Microsoft Teams (Join Microsoft Teams Meeting).

Doritorii de a participa, în regim online, la susținerea publică a tezei de doctorat trebuie să completeze un formular de participare la eveniment (aici), iar pentru accesarea ședinței vor urma link-ul platformei, unde vor introduce numele și prenumele indicate în formular.

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității Tehnice a Moldovei şi pe pagina web a ANACEC (https://anacec.md/).

(Visited 67 times, 1 visits today)