PREZENTAREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT A DNEI ALIONA GHENDOV-MOȘANU ÎN ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL AD-HOC

Miercuri, 28 aprilie 2021, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 253.01 -Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor habilitat în științe inginerești cu tema: „Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale”.

Candidat: Aliona GHENDOV-MOȘANU, conf.univ., dr.

Consultant științific: Rodica STURZA, prof. univ., dr. hab.

Președinte al Seminarului: Pavel TATAROV, prof. univ., dr. hab.

Secretar: Rodica SIMINIUC, conf. univ., dr.

Începutul Seminarului: ora 14:00

Ședința va avea loc în grupul MS Teams, canalul Seminarul Științific de Profil ad-hoc:

Link de conectare: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8c0c247e8e3d47aa92b54f7d68f165a7%40thread.tacv2/General?groupId=cd369465-d371-4690-9612-a7949ac9911c&tenantId=1b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46 

(Visited 101 times, 1 visits today)