- UTM - https://utm.md -

Workshop internațional privind exploatarea datelor de teledetecție pentru evaluarea riscului la inundații

Vineri, 16 aprilie 2021, în regim online, s-a desfășurat workshop-ul științific internațional „Metode și resurse pentru exploatarea datelor de teledetecție pentru evaluarea riscului la inundații” – proiectul „Integrated Networks for Hazard Risk Management (HAZARM)”, din cadrul Programului Operațional Comun România – R. Moldova/Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova, Prioritate 4.2 – Suport pentru activități comune de prevenire a dezastrelor naturale și create de om, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență – 2014-2020/ Priority 4.2 – Support to joint activities for the prevention of natural and man-made disasters as well as joint action during emergency situations – 2014-2020.

Organizat la cel mai înalt nivel de un impunător consorțiu constituit din parteneri HAZARM din România – Departamentul Măsurători Terestre și Cadastru, UT „Gh. Asachi”, Iași, lider proiect HAZARM; Departamentul Măsurători Terestre și Cadastru, FIFIM, USAMV, București; Agenția Spațială Română (ROSA); Societatea Română de Fotogrammetrie și Teledetecție (SRFT); Asociația Tinerilor Fotogrammetriști (FOTO-AS), dar și din R. Moldova – Universitatea Tehnică a Moldovei și Institutul de Geologie și Seismologie, evenimentul s-a bucurat și de o participare pe măsură – 101 persoane, între care și studenți ai Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, UTM, care au manifestat un interes vădit pentru informațiile legate de date satelitare și observații asupra Pământului.

De altfel, workshop-ul poate fi definit ca un dialog-model în domeniu nu doar pentru tinerii care fac primii pași în domeniu, dovadă fiind prezentările unor recunoscuți specialiști în domeniul teledetecției din România și Germania:Infrastructura SPERO pentru gestiunea dezastrelor(Ion NEDELCU, ROSA); UN-SPIDER Bonn Office / UN-SPIDER Knowledge Portal(Radu BOTEZ); „Administrația Națională de Meteorologie/ Cartografiere rapidă în cazul dezastrelor(Ion CRĂCIUNESCU).

Cu atât mai mult suntem mândri de faptul că lucrările evenimentului au fost deschise de către conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO, decana Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru din cadrul UTM, cu un discurs de salut din partea Universității Tehnice a Moldovei, partener proiectului HAZARM. D-sa a menționat importanța participării mediului academic în proiecte internaționale, dar și participarea acestora în diverse foruri pentru situații excepționale, în caz de alunecări de teren, inundații, cutremure de pământ etc.

Despre modul de obținere a imaginilor satelitare cu o bună rezoluție, a datelor Copernicus și mecanismul special de descărcare a imaginilor satelitare a vorbit prof. univ., dr. ing. Alexandru BADEA, președintele Societății Române de Fotogrammetrie și Teledetecție (SRFT), specialist de mare valoare în domeniul teledetecției de la Agenția Spațială Română (ROSA), profesor la USAMV, București, bun prieten al Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru a Universității Tehnice a Moldovei. Există mai multe surse de achiziție a datelor satelitare, inclusiv  prin intermediul Agenției Spațiale Europene/ESA, a detaliat Alexandru Badea. Agenția ESA este o organizație interguvernamentală, cu sediul la Paris, creată în 1980 în scopul asigurării și dezvoltării cooperării, exclusiv pașnice, între statele europene în domeniile cercetării și tehnologiei spațiale. Prof. Badea a mai adăugat că în scopuri de educație și cercetare datele pot fi preluate și de pe site-ul www.copernicus.md [1].

Sincere mulțumiri liderului proiectului HAZARM, dnei Alina Mihaela NICUȚĂ PRECUL, șef lucrări, și conf. univ., dr. ing. Ersilia ONICA, reprezentante ale TU Iași,  pentru buna organizare, informațiile prețioase și atmosfera caldă a acestui workshop științific model.

Inginerii creează Viitorul!

(Visited 79 times, 1 visits today)