- UTM - https://utm.md -

Evenimente online pentru Știința Deschisă

Serviciul Resurse Electronice al Bibliotecii tehnico-științifice a Universității Tehnice a Moldovei invită profesorii, cercetătorii, persoanele interesate să participe la două evenimente online organizate în scopul promovării Științei Deschise la nivel național și internațional.

Building Consistency for Open Science in Europe – Rhetorics and practices

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI [1]) din România organizează, cu suportul Scientific Knowledge Services [2],  workshop-ul online «Building Consistency for Open Science in Europe – Rhetorics and practices»

Invitația de participare vine din partea companiei Scientific Knowledge Services [2], cu care Biblioteca tehnico-științifică a UTM colaborează de peste un deceniu. 

Data:  19-20 aprilie 2021 

Ora:  13.00-17.00 (ora locală) 

Limba:  engleză 

Date despre eveniment : https://scholarly.events/building-consistency-for-open-science-in-europe [3] 

Formularul pentru înregistrare la eveniment    AICI [4] 

* Ora indicată în orarul workshop-ului corespunde CEST (Central European Summer Time) – (UTC +2).  Ora curentă în MD – (UTC +3) 

Subiecte abordate la eveniment

– Știința Deschisă – starea actuală în diferite țări europene. 

– Practici actuale de elaborare a strategiilor eficiente de Acces Deschis.

– Evaluarea cercetării și dezvoltarea carierei prin prisma Științei Deschise.

– Sprijinirea Științei Deschise: rolul instituțiilor academice și de cercetare.

– Cum ne diferențiem la nivel regional și național? 

– Ce înseamnă Știința Deschisă pentru parteneriatele public-private? 

– Știința Deschisă și competitivitatea.

– Știința cetățenească – parte esențială a Științei Deschise în Europa.

National Initiatives for Open Science in Europe în Moldova

Data:  22 aprilie 2021 

Ora:  13.00 – 16.00 

Limba:  română 

Agenda preliminară a evenimentului    AICI [5] 

Formularul pentru înregistrare la eveniment    AICI [6] 

Evenimentul Național de Diseminare NI4OS-Europe își propune familiarizarea părților naționale interesate cu inițiativa și aspectele Cloud-ului European pentru Știința Deschisă – European Open Science Cloud [7] (EOSC), obiectivele și activitățile generale ale proiectului NI4OS-Europe [8], sprijinul privind includerea serviciilor în EOSC, dezvoltarea inițiativelor naționale Cloud pentru știința deschisă, importanța politicilor privind știința deschisă și managementului datelor științifice deschise.  

Grupul țintă: furnizori de servicii naționale, experți în infrastructura electronică, responsabili de repozitorii instituționale, comunitatea universitară și de cercetare, bibliotecari, reprezentanți din domeniul industriei și ÎMM-urilor. 

(Visited 81 times, 1 visits today)