(NR. 51 CU S-85,1 M2, NR. 54 CU S-89,6 M2),

LA PREȚ DE 486 EURO/M2, DIN BLOCUL LOCATIV NR. 13/8 SITUAT PE BD. CUZA VODĂ, MUN. CHIȘINĂU!!!

Pretendenții sunt rugați să expedieze următoarele acte, în format electronic (scanate), pe adresa de email: comitetul.sindical-angajati@utm.md, până pe data de 23.04.2021:

  • Cerere pe numele Rectorului (cu data depunerii);
  • Certificatul de la Agenția Servicii Publice (prin care se confirmă lipsa imobilelor deținute în proprietate în raza mun. Chișinău);
  • Certificat despre componența familiei cu indicarea vizei de reședință și suprafeței locative;
  • Copiile buletinelor de identitate, certificatelor de naștere a copiilor (de vîrsta până la 16 ani), actelor de căsătorie.

Selectarea beneficiarilor se va efectua în baza prevederilor Regulamentului aprobat în ședința Senatului UTM din 25.09.2007, de către Comisia universitară desemnată în baza Ordinului Rectorului nr. 606-r din 18.11.2020.

Statutul de salariat al Universității, vechimea în muncă și lipsa datoriilor pentru serviciile comunale și taxa de cazare – se va confirma de către Serviciul Resurse Umane și, respective, Contabilitatea UTM, la solicitarea Comisiei universitare.

NB! Având în vedere că imobilul este finalizat și dat în exploatare, apartamentele vor fi achiziționate prin achitarea COSTULUI INTEGRAL!!!

Comitetul Sindical al UTM

Tel: 022 23 54 11/ 069324875

E-mail: comitetul.sindical-angajati@utm.md

(Visited 208 times, 1 visits today)