Huawei Technologies Deutschland GmbH: inițierea în managementul proiectelor la FET

Facultatea Electronică și Telecomunicații a UTM a organizat  un seminar cu tema „Managementul proiectelor în domeniul telecomunicațiilor”. Drept scop a servit necesitatea creării unui concept practic pentru studenții de la ciclul II Master, în baza experienței acumulate la nivel internațional de către Sergiu ISTRATI, Project Manager al celebrei companii  Huawei Technologies Deutschland GmbH,  și de a iniția discuții, colaborări, parteneriate cu compania nominalizată, identificând soluții eficiente pentru gestionarea proiectelor în domeniul comunicațiilor electronice din Republica Moldova.

Evenimentul a întrunit circa 60 de persoane. Au participat studenții ciclului II, Master, cadre  didactic ale DTSE, reprezentanți ai mediului de afaceri, ceea ce denotă un interes sporit pentru tematica elucidată. În calitate de moderatori au evoluat conf. univ., dr., Pavel NISTIRIUC, decanul Facultății Electronică și Telecomunicații, și Sergiu ISTRATI, Project Manager, compania Huawei Technologies Deutschland GmbH.

Au fost abordate diverse aspecte privind inițierea în cadrul unui eventual proiect în domeniu: planificarea, definirea etapelor de executare, monitorizarea și încheierea proiectului ca rezultat al atingerii scopurilor propuse. S-a menționat că scopul unui asemenea proiect se stabilește, de regulă, în corespundere cu necesitățile exprimate de client, iar realizatorii proiectului trebuie să ţină cont, totodată, și de impactul pe care proiectul îl va avea în societate.  Tocmai de aceea, inițiind un proiect, se va ține cont de amploarea și noutatea acestuia, de perioada de realizare propusă, potenţialul personalului organizaţiei sau a structurii organizatorice, distribuţia specialiştilor în subdiviziunile organizatorice, caracteristicile climatului de muncă, dar și de personalitatea managerului de proiect.

Realizatorii proiectului vor gestiona parametrii tehnici, economici, sociali, politici, culturali de care depinde realizarea proiectului, precum şi relaţiile dintre aceştia. Se are în vedere impactul asupra acţiunilor viitoare, mai ales asupra proceselor de implementare şi de asigurare a durabilităţii proiectului. Accentul se va pune astfel pe noţiunea de serviciu/produs aşteptat de utilizator, proiectul nefiind decât suportul acestuia. Din acest punct de vedere, satisfacţia este măsurată mai mult sub raportul serviciului oferit decât al proiectului realizat. Pentru ca noţiunea de calitate totală să-şi păstreze în mod deplin sensul trebuie avută în vedere importanţa relaţiilor client-utilizator, furnizor-client, furnizor-colectivitate, client-colectivitate, utilizator-colectivitate.

În final, s-a menționat, că managementul de proiect are ca obiectiv realizarea scopului proiectului într-un interval de timp limită, pe baza unui buget eficient prestabilit.

Cu certitudine, cooperarea dintre FET și Huawei Technologies Deutschland GmbH în conlucrare cu Project Manager Sergiu ISTRATI, se va concretiza în multiple evenimente de acest gen, tematica abordată generând în continuare interesul studenților, cadrelor didactice și experților în domeniu, fiind foarte importantă și binevenită în formarea viitorilor specialiști în domeniul comunicațiilor electronice formați la FET, Universitatea Tehnică a Moldovei.

(Visited 104 times, 1 visits today)