Vineri, pe data de 16 aprilie 2021, ora 1400

Online, pe platforma MS Teams,

 

în ședința Seminarului Științific de Profil

242 „Mașinologie și tehnologia construcțiilor de mașini”

din cadrul Universității Tehnice a Moldovei va avea loc prezentarea tezei de doctor în științe inginerești cu tema:

Optimizarea constructiv–tehnologică a rotoarelor elicoidale cu ax vertical în vederea eficientizării conversiei energiei eoliene

la specialitatea 242.01 „Teoria Mașinilor, Mecatronică”

 

Competitor – Rabei Ivan

Conducător științific – conf. univ., dr. Ciupercă Rodion

 

Președinte SȘP: Dulgheru Valeriu, prof. univ., dr. hab.,

Vicepreședinte: Beșliu Vitalie, conf. univ., dr.,

Secretar științific: Trifan Nicolae, conf. univ., dr.

 

Prezența membrilor Seminarului Științific de Profil este obligatorie!

(Visited 30 times, 1 visits today)