Vineri, 09 aprilie 2021, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în informatică cu tema:  ”Controlul accesului și acțiunilor în sistemele informaționale”.

Competitor:  DANILESCU Marcel.  
Conducător ştiinţific: BEȘLIU Victor, conf. univ., dr. 
 
Începutul Seminarului: ora 15.00 
Ședința va avea loc online în grupul MS Teams  Școala Doctorală SCEE. 
Link-ul către ședință: Sedinta SSP 09.04.2021. 
(Visited 29 times, 1 visits today)