FCIM dă startul Zilelor Ușilor Deschise la UTM, în format online

Peste 200 de elevi din diferite licee și centre de excelență (colegii) din diferite localități ale țării au vizitat astăzi, online, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, aceasta fiind prima din suita întâlnirilor cu genericul „Zilele Ușilor Deschise la UTM”, eveniment organizat și ghidat tradițional de Centrul de Informare și Ghidare în Carieră – CEGHID.

Dornici să-și continue studiile la această extra solicitată facultate din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, elevii au fost curioși să-l cunoască pe decanul Dumitru CIORBĂ, pe profesorii facultății, șefii de departamente și programe din cadrul FCIM. Dialogul a durat mult peste 3 ore, 2 dintre care au fost dedicate exclusiv rundei de întrebări și răspunsuri, gestionată cu mult patos de către secretarul responsabil al Comisiei de Admitere a UTM, Radu MELNIC, lector universitar la FCIM, director CEGHID, dar și de către vicedirectoarea CEGHID, Natalia ȘESTENCO, din partea cărora au și primit invitația la eveniment.

Știind că FCIM este o facultate foarte cunoscută în țară și peste hotare, elevii s-au interesat în special ce reprezintă, de exemplu, programele „Automatică și informatică”, „Calculatoare și rețele”, „Inginerie biomedicală”, „Informatica aplicată”, „Microelectronică și nanotehnologii, „Robotică și mecatronică” și ce șanse ar avea să fie înmatriculați la „Inginerie software” – renumita filieră anglofonă FAF, reorganizată între timp. Totodată, elevii au dorit să afle și care sunt condițiile de trai în cămine, cum, cine și unde poate beneficia de mobilități academice etc.

Prima impresie pe care și-au creat-o despre facultatea și universitatea la care tind să-și continue studiile li se va întipări pentru mult timp în memorie, pentru că aici și-au propus să descopere fascinantul domeniu aflat în permanentă dezvoltare – IT-ul.

Timp de 9 zile lucrătoare, până pe 29 aprilie, cele 9 facultăți ale UTM își vor prezenta potențialul științifico-didactic, paleta activităților curriculare și extracurriculare, rezultatele cooperării pe plan național și internațional, dar și pe cei cărora le revine meritul de a valorifica prestigiul și valoarea UTM – profesorii și studenții. Vă îndemnăm să beneficiați, dragi elevi, de posibilitatea de a descoperi potențialul UTM și să cunoașteți ofertele tuturor celor 9 facultăți. Vă puteți înregistra la eveniment accesând următorul link: https://utm.md/admiterea/usi-deschise/ . Date de contact: 060302051, 060302052

(Visited 257 times, 1 visits today)