În cadrul Conferinței tehnico-științifice anuale a studenților, masteranzilor și doctoranzilor UTM, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică a fost responsabilă de două subsecții: Energetică (moderator: conf. univ., dr. Victor GROPA; membri ai comisiei: conf. univ., dr. Viorica HLUSOV, prof. univ., dr. hab. Valentin ARION, prof., dr.  Ion STRATAN) şi Inginerie Electrică (moderator: dr., conf. univ. Ilie NUCA; membrii comisiei: lect. univ., dr. Corina GUŢU-CHETRUŞCĂ, prof. univ., dr. Ion SOBOR, lect. Vadim Cazac).

Subsecția Energetică 

„Sistemele de alimentare centralizată cu energie termică în planurile naționale integrate privind energia și clima” (autor: drd. Constantin BOROSAN, Școala doctorală ȘCEE; coord.: prof. univ., dr. hab. Valentin ARION);

„Determinarea necesarului de căldură a consumatorilor racordați la SACET pentru un cartier rezidențial” (autor: mast. Irina APOSTOL, gr. EM-20M; coord.: prof. univ., dr. hab. Valentin ARION);

„Dezvoltarea structurilor centralizate pentru o tranziție energetică sustenabilă” (autor: drd. Cristina EFREMOV, Școala doctorală ȘCEE; coord.: prof. univ., dr. hab. Valentin ARION);

„CET-1 – sursa nr. 2: realizări și perspective” (autor: mast. Alexandru COBUSCEAN, gr. EM-20M, coord.: conf. univ., dr. Vasile LEU, ANRE);

„Contribuția parametrilor de calitate a energiei electrice pentru sistemele de generare distribuită” (autor: drd. Sveatoslav POSTORONCĂ, Școala doctorală ȘCEE; coord.: prof. univ., dr. hab. Vladimir BERZAN, Institutul de Energetică);

„Tehnologii pentru o casă inteligentă” (autor: mast. Chirill TVERDOV, gr. EE-20M; coord.: conf. univ., dr. Victor GROPA);

„Energia solară – soluția ecologică pentru Republica Moldova” (autor: stud. Iaroslav PAUN, gr. EE-201, coord.: conf. univ., dr. Victor GROPA);

„Promovarea cogenerării în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică” (autor: Denis BOSÎI, masterand, gr. EM-20M, coord.: prof. univ., dr. hab. Valentin ARION);

„Considerații privind reciclarea deșeurilor, realități și perspective”
(autor: mast. Andrei GONȚA, gr. EM-20M, coord.: conf. univ., dr. Vasile LEU, ANRE);

„Analiza senzitivității pierderilor de putere în raport cu puterile modale” (autori: mast. Serghei GORAȘ, gr. EE-19M, UTM, Chișinău, R. Moldova, drd. Iulian ROTARI, Universitatea Politehnică din București, România; coord.: prof. univ., dr. Ion STRATAN, UTM).

 

Subsecţia Inginerie Electrică 

„Dezvoltarea sistemului de control al sistemului de tracțiune asincronă” (autor: drd. Artiom MOLDOVAN, Școala doctorală ȘCEE; coord.: conf. univ., dr. Ilie NUCA);

„Procedeu de confecționare a unui electrod de platină pentru obținerea gazului HHO în electroliza apei” (autor: mast. Ruslan BALACCI, gr. IMC-20M; coord.: lect. univ. Iurie FRIPTULEAC);

„Controlul statistic cu referire la procesul de studii cu frecvență redusă” (autor: mast. Svetlana BRANDUȘ, gr. IMC-20M; coord.: conf. univ., dr. Ilie NUCA);

„Controlul metrologic legal al produselor preambalate în Republica Moldova” (autor: mast. Mariana MELNIC, gr. IMC-20M; coord.: conf. univ., dr. Ilie NUCA);

„Sisteme de management al calității – viitorul economiei Republicii Moldova” (autori: st. Alexandrina BERZEDEANU, gr. EIE-201; mast. Dorin BERZEDEANU, gr. IMC-20M; coordonatori: conf. univ., dr. Victor GROPA; conf. univ., dr. Ilie NUCA);

„Evaluarea consumului de energie în gospodării pentru încălzirea apei calde menajere” (autor: drd. Octavian MANGOS, Școala doctorală ȘCEE; coord.: prof. univ., dr.

Ion SOBOR);

„Development of hydrogen storage facilities for increased renewable energy efficiency” (autor: mast. Florin-Cristian NISTOR, gr. IE-20M; coord.: lect. univ., dr. Corina GUȚU-CHETRUȘCA);

„Ameliorarea regimului tranzitoriu de punere sub tensiune a unui transformator în gol, utilizând comutarea controlată” (autori: st. Andreea-Mădălina CIOATĂ, gr. 6309; st. Teodora REVENCO, gr. 6309, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași, România; coord.: asist. univ., drd. Florin Constantin BĂICEANU, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași, România);

„Elaborarea sistemului de control al brațului robotic” (autor: mast. Mircea BĂDARĂU, gr. IE-19M; coord.: lect. univ. Vadim CAZAC);

„Automatizarea unui deshidrator cu alimentare hibridă” (autori: mast. Lucian GRUȘAC, gr. IE-20M, mast. Svetlana BRANDUȘ; coord.: conf. univ., dr. Ilie NUCA).

 

Sincere felicitări tuturor participanților și coordonatorilor lor științifici pentru efortul depus și rezultatele obținute!

(Visited 100 times, 1 visits today)