Cercetarea științifică este pilonul forte al Universității Tehnice a Moldovei. Înregistrăm un nou succes la acest capitol – avem trei noi doctori în științe! 

Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a decis, în ședința din 26 februarie 2021, confirmarea deciziilor Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de conferire a titlurilor științifice de doctor și eliberarea diplomelor pentru:

Olga SVEȚ, doctor în științe inginerești, în urma susținerii tezei „Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova” în Consiliul științific specializat D 221.01-41 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, la data de 23 decembrie 2020, specialitatea 221 .01 . Sisteme și tehnologii energetice.

Viorel CĂRBUNE, doctor în științe inginerești, în urma susținerii tezei „Arhitecturi hardware adaptive pentru sisteme neuro-fuzzy cu autoorganizare” în Consiliul științific specializat D 232.01-42 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, la data de 18 decembrie 2020, specialitatea 232.07. Sisteme de conducere, calculatoare și relele informaționale.

Totodată, a fost confirmat titlul științific de doctor, conferit de către organizații din domeniile cercetării și inovării, pentru:

Oxana RADU, doctor în științe inginerești, conferit la 14 ianuarie 2021 de către Universitatea Tehnică a Moldovei, în urma susținerii tezei „Compoziții alimentare pe baza uleiului de nuci (Juglans regia L.) rezistente la degradări oxidative”, specialitatea 253.06. Tehnologii biologice și chimice în industria alimentară, la 18 decembrie 2020, cu atribuirea calificativului „Foarte bine”.

Sincere felicitări, dragi colegi! Magna cum laude!

(Visited 440 times, 1 visits today)