- UTM - https://utm.md -

Revistei UTM „Journal of Social Sciences” îi este atribuită categoria B+

Prin decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educaţie și Cercetare nr. 15 din 26 februarie 2021 cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice, revista Journal of Social/Sciences (fondator – Universitatea Tehnică a Moldovei) a fost inclusă în lista publicațiilor științifice de tipul B+, pentru un termen de 4 ani, la profilurile Științe economice; Sociologie.

Fondată în anul 2018, „Journal of Social Sciences” (https://jss.utm.md/ [1]) are ca domenii principale arta și designul; pedagogia și psihologia; sociologia; filosofia; istoria; filologia și lingvistica; managementul bibliotecar și al informației; economia și managementul; finanțele și contabilitatea; marketing și logistica; politica economiei și politicile economice; dreptul și legislația. Având o periodicitate trimestrială (4 numere anual), revista constituie o importantă platformă pentru cercetătorii care își propun să abordeze noi probleme în domeniul științelor umaniste și științelor sociale.

(Visited 195 times, 1 visits today)