- UTM - https://utm.md -

Lansarea unui nou proiect Erasmus+

În perioada 2-3 martie 2021,a avut loc ședința de lansare a proiectului Erasmus+ CONNECT – ,,Connecting universities-industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia” („Conectarea dintre universități și industrie prin cooperare antreprenorială inteligentă și inteligența competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia”, codul proiectului: 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP). Coordonatorul instituțional al proiectului Connect Larisa BUGAIAN, dr.hab., prof. univ., împreună cu echipa de implementare a proiectului au participat la ședința de lansare a proiectului, care s-a desfășurat on-line.

Ședința de lansare a fost deschisă de către coordonatoarea proiectului Elena SIMCIUC, USM, care  le-a mulțumit partenerilor pentru aderare specificând că proiectul Connect a fost aplicat în 2020, la concursul de proiecte al Programului Erasmus+, durata proiectului fiind: 15.01.2021 – 14.01.2024, iar bugetul total este de 932.798,00 €. Dna SIMCIUC a prezentat obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului, menționînd că obiectivul general constă în consolidarea legăturii dintre universitate și industrie, bazată pe abordare antreprenorială inteligentă (personalizată), în instituțiile de învățământ superior din țările parteneriatului estic, îmbunătățirea inteligenței competitive a studenților și absolvenților (comportamente, abilități, etc.) și capacitatea lor de a crea noi locuri de muncă. În vederea realizării obiectivului major au fost definite și obiectivele specifice care constau în:

  • Consolidarea capacitățiilor de predare și învățare a universităților din Moldova (MD), Armenia (AM), Georgia (GE) urmare a aplicării celor mai bune practici din țările programului în domeniul antreprenoriatului, IT, comunicării și educației artistice/de autoexprimare;
  • Consolidarea infrastructurii de huburi co-creative care susțin studenții care generează, dezvoltă, comercializează propriile idei inovatoare prin antreprenoriat și /sau inovație deschisă în cele trei țări implicate în proiect;
  • Consolidarea comportamentelor și abilităților antreprenoriale ale studenților, precum și ale modelelor de busines ale viitoarelor întreprinderi înființate de studenți și oferirea de suport companiilor recent încorporate în mediul universitar;
  • Introducerea și implementarea unei modalități noi și inovatoare de interconectare a universităților cu întreprinderile prin activități de asociere;
  • Consolidarea implicării studenților care nu beneficiază de formări antreprenoriale conform curriculei și îmbunătățirea învățării bazată pe probleme, a abilitățile antreprenoriale, comportamentelor, mentalităților prin abordare interdisciplinară ca urmare a revizuirii curriculei și a evenimentelor de diseminare.

În continuarea ședinței coordonatorii Naționali ai Oficiilor Erasmus+ din Moldova, Georgia și Armenia au subliniat importanța și necesitatea consolidării relațiilor universitate-industrie și dezvoltarea relațiilor între mediul academic și mediul de afaceri în țările parteneriatului estic.

Elena SIMCIUC a prezentați partenerii proiectului Connect, iar coordnatorii instituționali ai proiectului și-au prezentat propriile instituții și echipele de implementare a proiectului.

În cea de a doua zi, reprezentanții consorțiului proiectului Connect au analizat în detalii mai multe subiecte, menite să asigure buna desfășurare a proiectului, precum obiectivele proiectului CONNECT, rezultatele scontate, conținutul pachetelor de lucru și a livrabilelor de proiect, structurile de management ale proiectului, strategia de comunicare în cadrul proiectului, strategia de diseminare în cadrul proiectului, planul de lucru pe pachetul de control al calității, gestionarea bugetului proiectului Connect ș.a subiecte.

Proiectul Connect este implementat cu suportul Uniunii Europene prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe detalii despre proiect: https://proiecte.utm.md/connect/  [1]

 

(Visited 52 times, 1 visits today)