Senatul Universității Tehnice a Moldovei a validat, astăzi, rezultatele alegerilor decanilor a două facultăți.

Cu 69 de voturi PRO, dl conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA a fost reales decan al Facultății Tehnologia Alimentelor, funcție pe care o deține din anul 2011.

60 de voturi PRO senatorii i-au acordat tânărului dr., conf. univ. Sergiu TRONCIU, pentru alegerea sa în funcția de decan al Facultății Textile și Poligrafie. Fiind un prim doctor în Arhitectură format în R. Moldova, d-sa este și deținătorul, în premieră la UTM, a atestatului de conferențiar universitar, conform noului Regulament de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice în învățământul superior (votat în calitate de conferențiar universitar în cadrul Departamentului Arhitectura, în aceeași ședință de azi a Senatului).

Sincere felicitări și multe împliniri în responsabila misiune de gestionare a facultăților și de organizare a studiilor, domnilor decani Vladislav REȘITCA și Sergiu TRONCIU!

(Visited 411 times, 5 visits today)