Facultatea Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei revine în atenția universitarilor, specialiștilor în domeniu și a locuitorilor capitalei cu un amplu proiect de reamenajare a uneia dintre cele mai pline de istorie, emoție și încărcătură simbolică străzi din Chișinău – 31 August 1989.

Asumându-și elaborarea acestui proiect interdisciplinar de metamorfoză urbană, studenții-arhitecți din anul V își doresc să obțină o stradă mai atractivă pentru oraș, păstrând spiritul istoric al monumentelor arhitecturale, regândind funcționalitatea unor clădiri și spații existente, abolind îngrădirile inestetice, readucând în circuit zonele abandonate, ignorate. Și pentru că este o arteră paralelă cu bulevardul central, extrem de solicitat de transportul public și privat, planul de redesign al străzii ar putea include și o zonă pietonală deschisă în ambele capete, ca metafora unui râu, cu perspectiva extinderii acesteia într-o rețea verde la nivelul întregii urbe, care va crește nivelul confortului vieții urbane, va diminua presiunea pe sistemul public de transport și sănătate și va fortifica echilibrul ecologic în oraș.

Studenții au expus o seamă de idei și sugestii pentru reamenajarea acestui spațiu cu o lungime de doar 3 kilometri, în care, de-a lungul timpului, a fost construită o salbă de clădiri prin care palpită istoria: la intersecția cu str. Mitropolit Petru Movilă se înalță sediul Uniunii Scriitorilor din Moldova, pe care stă o inscripție ce ne amintește de sorgintea denumirii acestei străzi: „În această casă au avut loc primele manifestări pentru oficializarea limbii române şi revenirea la alfabetul latin…”. Găsim aici și Biblioteca Națională, Muzeul de Arte Plastice, Teatrul „Licurici”, Casa Presei – la intersecția cu str. Pușkin. Tot aici, pe fosta stradă Kiev, acum un secol au fost construite mai multe clădiri, între care cea a Gimnaziului de băieți, Biserica Grecească – azi Biserica Sf. Mare Mucenic Pantelimon. Între străzile de altădată Kiev și Moskovscaia, azi bulevardul Ștefan cel Mare, fuseseră amenajate mai multe parcuri, scuaruri, piețe – un tezaur care trebuie reconstituit într-un coridor verde al urbei.

Altfel zis, această mică arteră poartă în sine o imensă bogăție urbanistică și arhitectonică care urmează a fi păstrată și valorificată. Tocmai de aceea la demararea festivă a proiectului studenții și profesorii FUA s-au declarat onorați să aibă printre invitați personalități notorii, specialiști în domeniu, care le vor fi alături pe întreaga perioadă de elaborare a proiectului: prof., dr. arh. Ioan ANDREESCU, decanul Facultății de Arhitectură şi Urbanism – Universitatea Politehnică Timişoara; Anatolie GORDEEV, arhitect-șef la Institutul de Arhitectură; Alexandru CORDUNEANU, organizator al conferinței „Identitățile Chișinăului”, fondator al grupul Civic pentru Patrimoniul Cultural; Andrei VATAMANIUC, arhitect, fondator al Laboratorului de arhitectură MIEZ, unul dintre pilonii Centrului de Urbanism; dar și profesorii Departamentului Arhitectura – Aurelia CARPOV, Sorina-Nicoleta GRATI, Elena ARICOVA, Natalia IACHIMOV, Angela MUNTEANU, Mihai DANCIU, Sergiu SEVERIN, implicați nemijlocit în proiect.

Mult succes studenților-arhitecți și distinșilor lor profesori în acest important proiect de metamorfoză urbană!

 

 

(Visited 497 times, 2 visits today)