- UTM - https://utm.md -

Anunț de participare – Reactivi și consumabile de laborator pentru necesitățile proiectului “2SOFT /1.2./83 INTELLIGENT VALORISATION OF AGRO-FOOD INDUSTRIAL WASTES” Acronim INTELWASTES

Tipul procedurii: Contract de Valoare Mică

MTender ID: [1]ocds-b3wdp1-MD-1611149562406 

Anunt de participare [2]

(Visited 66 times, 1 visits today)