Universitatea Tehnică a Moldovei regretă trecerea în neființă a inginerului, profesorului, specialistului de înaltă speță Nicolae MICȘANSCHI și transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate.

În persoana d-sale UTM a avut portretul perfect al absolventului care revine la Alma Mater pentru a continua tradiția formării și angajării tinerilor ingineri în câmpul muncii.

Absolvind Institutul Politehnic din Chișinău (IPC) în 1969, cu calificarea inginer-economist, s-a remarcat în calitate de cercetător științific la Institutul de Planificare al RM, iar mai târziu și la Institutul de Economie, Finanțe și Statistică; profesor și vicedirector la Tehnicumul industrial-economic din Chișinău, a fost o perioadă și profesor-titular la IPC (1972-1975), inspector la Ministerul Educaţiei; șef-adjunct Direcție pregătire și perfecționare a cadrelor pentru economia națională la Comitetul de Stat pentru Planificare al RM; șef al mai multor Direcții în cadrul Ministerului Economiei al RM: Dezvoltarea infrastructurii sociale, Resurse umane; Monitorizarea și evaluarea situației economice în sfera învățământului, ocrotirii sănătății, culturii și științei.

Cu acea bogată experiență de muncă și de viață revenise la UTM, în decembrie 2006. Cunoscând bine domeniul pieței muncii din republică și oportunitățile de angajare în câmpul muncii a tinerilor specialiști, a acceptat cu bucurie funcția de șef secție relații cu întreprinderile în cadrul Centrului  Universitar de Informare și Ghidare în Carieră – CEGHID, devenind în scurt timp un liant între absolvenții UTM și agenții economici din republică interesați să angajeze absolvenți cu diplomă de inginer. În perioada activității sale în cadrul CEGHID lista companiilor-partenere ale UTM s-a extins până la aproximativ 200, iar convențiile de parteneriat prevedeau o listă extinsă de acțiuni cu implicarea acestora în familiarizarea studenților și a profesorilor UTM cu mediul de afaceri din RM, inclusiv vizite ale studenților și profesorilor la întreprinderi, organizarea stagiilor de practică a studenților în cadrul companiilor partenere, a Târgurilor locurilor de muncă pentru absolvenții UTM etc.

A fost și va rămâne în memoria noastră persoana care s-a definit mereu prin bunătate, blândețe, cordialitate.

Drum lin către îngeri, colega!

(Visited 403 times, 1 visits today)