Universitatea Tehnică a Moldovei își propune să demareze, cu suportul Centrului de Informare și Ghidare în Carieră – CEGHID (director: Radu MELNIC), o amplă activitate privind promovarea strategiilor STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) în instituțiile de învățământ preuniversitar.

Activitățile în acest sens, organizate la etapa inițială în regim online, vor include o serie de webinare, seminare în vederea acordării suportului necesar în dezvoltarea strategiilor STEM și obținerii de către instituțiile vizate a etichetei STEM School Label.

Cu STEM School Label instituțiile de învățământ preuniversitar își vor putea evalua potențialul, în conformitate cu criteriile ce definesc o școală STEM.

Acțiunile ce urmează a fi demarate constituie o urmare a asocierii UTM, în octombrie 2020, în calitate de Punct Național de Contact în STEM la proiectul SCIENTIX, UTM fiind unica instituție din Europa de Este căreia i s-a acordat acest statut. Proiectul promovează și susține o colaborare la nivel european între profesori STEM, cercetători în domeniul educației, profesioniști din domeniul educației STEM, în lista țărilor asociate figurând Polonia, Serbia, România, Croația, Albania, Macedonia de Nord, Letonia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Grecia, Irlanda, R. Moldova.

(Visited 423 times, 1 visits today)