Diana CRUCIRESCU și Constantin BOROSAN sunt studenții-doctoranzi ai Universității Tehnice a Moldovei, care s-au învrednicit de Bursa de excelență a Guvernului pe anul 2021 și, respeciv, Bursa pe domenii științifice, în conformitate cu o hotărâre în acest sens aprobată astăzi, 20 ianuarie, de Guvernul Republicii Moldova.

Diana CRUCIRESCU, una dintre cei 21 de bursieri de excelență, cercetează în specialitatea științifică 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea produselor şi procedeelor), fiind în anul III la Școala doctorală economie, finanțe și management (știința alimentelor, inginerie economică și management).

Constantin BOROSAN este unul din cei 5 beneficiari ai Bursei pe domenii științifice, studiind în specialitatea științifică 221.01. Sisteme şi tehnologii energetice, anul III, Școala doctorală știința calculatoarelor, electronică și comunicații (știința calculatoarelor, electronică și energetică).

Felicitări și mult succes pe tărâmul fascinant al cercetării științifice, dragii noștri!

Bursa de excelență a Guvernului și Bursa pe domenii științifice se acordă anual, pentru un an calendaristic, pentru studenții-doctoranzi, care înregistrează performanțe academice deosebite, înmatriculați atât la forma de învățământ cu frecvență la zi, cât și cu frecvență redusă, finanțați din bugetul de stat, și în bază de contract.

(Visited 561 times, 1 visits today)