Sesiunea de examene de la finele primului semestru din anul academic curent a scos în evidență predilecția studenților programului de studii „Design și tehnologii poligrafice” (DTP) din cadrul Facultății Textile şi Poligrafie (FTP) de a se inspira din creația unor predecesori cu renume.

Exprimându-se asupra structurii proporționale, conceptului estetic și modalităților de tratare stilistică a figurii umane în artele plastice, viitorii designeri au apelat în proiectele lor anuale la celebrul desen al lui Leonardo da Vinci „Omul Vitruvian”, care redă un om în două poziții suprapuse, cu brațele și picioarele despărțite, înscris într-un cerc și un pătrat. Apelând la această operă bazată pe lucrările arhitectului roman Vitruviu, datând de prin anul 1490, precum și la lucrările unor celebri autori moderni, cum ar fi designerul venezuelean Santiago Pol și graficianul zimbabwean Chaz Maviyane-Davies, studenții gr. DTP-181 au dat dovadă de o meticulozitate deosebită în studii, dar și de un grad de cultură și ingeniozitate extraordinară.

În lucrările practice la disciplina „Bazele compoziției” studenții anului I, gr. DTP-201, DTP-202 au exprimat prin desen ce înseamnă organizarea compozițională a spațiului plastic; cum arată texturile, culorile, proporțiile, ce conotații au punctul, linia geometrizată și cea cu caracter plastic; cum poate fi redat ritmul metric, succesiv, complex, radial, descendent, ascendent, mixt și cum pot să „conviețuiască” în aceeași lucrare un plan simetric și unul asimetric etc.

Finalul de semestru a prevăzut și o sesiune de susținere a lucrărilor individuale aplicative la disciplina „Creativitate și inventică”. Lucrările prezentate de studenții gr. DTP-171 au vizat un șir de studii axate pe produsele tipografice și cele derivate din tipar, cu un accent deosebit pe relația dintre text și imagine; culori, stiluri și tipuri de ilustrații, inclusiv ilustrațiile de carte, precum și crearea etichetelor pentru sticlele de vin, având ca modele etichetele celebrului brand Rothschild semnate de graficianul francez Jean Carlu (autorul primei etichete de epocă din istoria Chateau Mouton-Rothschild – 1924), Georges Braque (primul artist plastic de talie internațională care a creat o schiță pentru Mouton – 1955), etichete tactile cu tipar Braille, dar și diverse exemple de ambalaje: textile, din lemn, hârtie și carton etc.

Chiar dacă au alternat între face-to-face și online, cursurile din anul curent  le-au oferit studenților un câmp larg de afirmare, dovadă fiind paleta tematică extinsă și soluțiile originale pentru problemele abordate.

(Visited 261 times, 1 visits today)