HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 22 DECEMBRIE 2020

  1. Cu privire la aprobarea programelor de calificare suplimentară şi recalificare profesională pentru nivelul 4 ISCED la specialitatea 71210 “Gospodărirea şi protecţia apelor”, specializarea “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare”
  2. Cu privire la rezultatele evaluării interne a programului de studii superioare de master Ingineria instalaţiilor de asigurare a microclimei în clădiri
(Visited 106 times, 1 visits today)