În ajunul sărbătorilor de iarnă, la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică a avut loc susținerea publică a tezei de doctor a dnei Olga ȘVEȚ, cu tema „Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova”, conducător științific fiind prof. univ., dr. hab. Valentin ARION.

Scopul lucrării, pe deplin atins, constă în dezvoltarea cadrului metodologic privind estimarea potențialului de biocombustibili gazoși, cu determinarea puterilor ce ar rezulta la nivel de raion și localitate, și determinarea prețului de cost al gazelor combustibile și a costului nivelat al energiei electrice produse în condițiile Republicii Moldova.

În lucrarea prezentată, au fost adaptate și aplicate modele economice pentru determinarea costului gazului biocombustibil și modele statice echivalente pentru sursele de energie. Rezultatul obținut care aduce contribuții științifico-practice în domeniul promovării surselor de energii regenerabile, constă în demonstrarea disponibilității potențialului local de biocombustibili gazoși din deșeuri biodegradabile, în baza metodologiei propuse de estimare a acestuia, fapt ce a determinat efectuarea analizei competitivității opțiunilor de valorificare a biogazului și singazului, în vederea argumentării necesității de promovare a utilizării lor în scop energetic. A fost estimat potențialul disponibil de biocombustibili gazoși, posibil a fi utilizați în scopuri energetice în țară, a fost determinată și analizată performanța tehnologiilor de producere a biogazului și singazului și calculat costul gazului biologic și a CNAE pentru sursele ce ar putea fi promovate în țară.

Îi adresăm dnei Olga ȘVEȚ cele mai sincere felicitări cu ocazia susținerii tezei de doctor și îi dorim noi împliniri și realizări marcante!

 

(Visited 489 times, 1 visits today)