Rolul Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în tranziția energetică globală a fost abordat în cadrul unei sesiuni de discuții online cu genericul „Tranziția Energetică Globală – provocări și avantaje pentru Moldova”, desfășurată la inițiativa directorului general al SA „Termoelectrica”, Veaceslav ENI, la care au participat reprezentanți ai echipei de conducere a întreprinderii și profesori ai Departamentului Energetică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Sesiunea de discuții a fost inaugurată de către prof. univ., dr. hab.  Valentin ARION, care s-a referit la sistemul energetic al Viitorului, tehnologiile inovative ce urmează a fi implementate în  SACET, provocările și avantajele pentru Republica Moldova în tranziția energetică globală.

– Tranziția energetică a fost lansată acum 2-3 decenii. Unele state au avansat enorm în  acest domeniu. În viitor, orice SACET va include în componența sa infrastructura de stocare a energiei termice și electrice și, totodată, va deveni un mare furnizor de „flexibilitate”, integrând în componența sa surse de energie regenerabilă. Totodată, nu este de datoria SACET-ului, dar cu toții încercăm să depunem eforturi pentru schimbarea situației la consumatori, în tot ceea ce ține de eficiență energetică, iar practica cu distribuția pe orizontală, instalarea PTI-urilor reprezintă un exemplu în acest sens, a declarat prof. Valentin ARION.

În contextul armonizării viziunilor de dezvoltare a SACET-ului mun. Chișinău cu obiectivele globale pe termen lung în domeniul eficienței energetice și protejarea climei, Veaceslav ENI, director general „Termoelectrica”, a menționat:

– Strategia de dezvoltare a SACET-ului mun. Chișinău pentru următoarea perioadă va pune accentul pe sustenabilitate, eficiență energetică  și consumatorul final. În acest sens, viziunea mediului academic de la UTM este foarte importantă pentru noi, întrucât ne va ajuta să ne revizuim obiectivele și să le ajustăm la trendul internațional ce ține de tranziția energetică globală,a spus Veaceslav ENI.

Cu prezentări la subiect au intervenit și lectorii universitari Cristina EFREMOV și Constantin BOROSAN, care au propus mai multe soluții de dezvoltare pentru SACET, între care integrarea cogenerării de înaltă eficiență, integrarea surselor regenerabile, utilizarea căldurii reziduale, stocarea căldurii, valorificarea deșeurilor și electrificarea sistemului.

(Visited 206 times, 1 visits today)