Absolvenții ciclului II ai Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi a UTM au prezentat la final de an un semnificativ bilanț al studiilor prin susținerea tezelor de master.  

În anul curent, Departamentul Ingineria Fabricației din cadrul FIMIT-UTM a scos la rampă 14 absolvenți ai programelor de master „Ingineria produselor şi a proceselor în construcţia de maşini” (IPPCM) și „Inginerie şi management în sisteme de producţie” (IMSP). Formați sub bagheta unor profesori cu renume, tinerii ingineri au reflectat în lucrările lor de master asupra unor subiecte actuale axate pe problematica economiei reale în domeniul construcției de mașini, nelipsite fiind și abordările științifice în soluționarea acestora. Mândri de prestația discipolilor lor, profesorii au apreciat pe merit efortul acestora, interesul lor pentru inovare și transfer tehnologic, pentru proiectarea și fabricația diverselor echipamente, dar mai ales pentru perseverența și îndârjirea lor de a se manifesta în acest vast și fascinant domeniu al ingineriei.

Pe final de examen, absolvenții programelor IMSP și IPPCM – Maria OLEINIUC, Cristin PASAT, Mihail GARAMA, Marin CIOCAN, Radu BOBOC, Victor DUMITRAȘ, Andrian MIRONAȘ, Gheorghe PASCAL, Igor PAVALACHII, Ion REONEAC, Ion SACAREANU, Radu VÂRLAN, Victor GHEREG, Egor SCARIN au adresat profesorilor FIMIT și membrilor  Comisiei de examinare – Ion MARIN, director GRIP-INGINEERING SRL (președintele Comisiei), dr. Rodion CIUPERCĂ, șef Departament IF (vicepreședintele Comisiei), dr. Alexei TOCA, dr. hab. Sergiu MAZURU, dr. Pavel GORDELENCO, dr. Demian UȘANLÎ, dr. Aliona DODU, dr. Dumitru ODAINÎI și ing. Andrei PLATON (secretarul Comisiei) sincere mulțumiri pentru efortul depus în formarea lor, încredințându-i că vor purta cu mândrie titlul de inginer – ingineri formați la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi a UTM.

(Visited 274 times, 1 visits today)