UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Centrul Universitar de Formare Continuă

Formare profesională continuă la Facultatea  Urbanism și Arhitectură

 

Se anunță  înscierea  la  studiile de calificare suplimentară în baza studiilor superioare la specializarea ”Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale”.

Durata studiilor pentru persoanele cu studii superioare tehnice – 12 luni, altele decât cele tehice – 18 luni. Studiile se vor finaliza cu susținerea proiectelor de diplomă și eliberarea Diplomei de calificare suplimentară în baza studiilor superioare a Ministerului  Educației, Culturii și Cercetării.

Doritorii de a se înscrie la  studiile  de calificare suplimentară la specializarea nominalizată vor prezenta până la 30 ianuarie 2021 în Comisia de Admitere CFC/UTM în versiunea electronică cu prezentarea ulterioară în original următoarele documente:

  1. Cererea
  2. Diploma de studii superioare
  3. Supliment la Diploma de studii superioare
  4. Buletin de identitate
  5. Certificat de la locul de muncă care confirmă angajarea la organizația respectivă Cărticica de muncă/copia cu indicarea acivității în domeniul alimentări cu gaze
  6. 2 fotografii 3×4;
  7. Fișa personală.

 

Centrul universitar de Formare Continuă

http:// cfc.utm/md

e-mail: tatiana.proca@adm.utm.md

tel. 022 509 995

 tel. mob. 079100195

 

(Visited 62 times, 4 visits today)