UTM-iști onorați la ANACEC

În data de 10.12.2020, conform deciziei Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) din 30.10.2020, a avut loc înmânarea diplomelor de doctor și doctor habilitat, a certificatelor de recunoaștere, echivalare și de conducător de doctorat.

Printre cei 19 deținători ai diplomelor de doctor se află și Liliana PLATON, doctor în studiul artelor, în urma susținerii tezei „Pictura figurativă de șevalet din RSS Moldovenească” în Consiliul științific specializat D 651.01-24 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, specialitatea 651.01. „Teoria și istoria artelor plastice”.

Iar printre cei 50 de deținători ai certificatelor de conducător de doctorat se regăsesc următorii UTM-ști:

Vitalie CHISTOL, doctor, conferențiar universitar, profilul „Fizica aplicată”, specialitatea 134.12 „Fizica didactică”;

Tatiana CAPCANARI, doctor, profilul „Tehnologii în industria alimentară”, specialitatea 253.01 „Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală”;

Vladislav REȘITCA, doctor, conferențiar universitar, profilul „Tehnologii în industria alimentară”, specialitatea 253.01 „Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală”;

Liliana POPESCU, doctor, conferențiar universitar, profilul „Tehnologii în industria alimentară”, specialitatea 253.02 „Tehnologia produselor alimentare de origine animală”;

Rodica STURZA, doctor habilitat, profesor universitar, profilul „Tehnologii în industria alimentară”, specialitățile 253.03 „Tehnologia băuturilor alcoolice și nealcoolice”; 253.04 „Securitatea produselor alimentare”;

Viorelia LUNGU, doctor, conferențiar universitar, profilul „Pedagogie generală”, specialitatea 531.01 „Teoria generală a educației”.

Felicitări și succes în continuare, dragi colegi!

Ped aspera ad astra!

1Liliana Platon

2Capcanari Tatiana

3Resitca Vladislav

4Lungu Viorelia

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU