Aviz: Susținerea publică a tezei de doctorat. Candidat: Olga Șveț

Se anunță susținerea tezei de doctorat

Candidat: Olga ȘVEȚ

Conducător: Valentin ARION, prof. univ., dr. hab.

Consiliul științific specializat: D 221.01-41

Tema tezei: „Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova

Specialitatea: 221.01. Sisteme și tehnologii energetice

Data: 23.12.2020, ora: 15:00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, str. 31 August 1989, nr. 78, blocul de studii nr. 2, aud. 2-211.

Ședința Consiliului științific specializat va fi organizată online pe platforma Microsoft Teams (Join Microsoft Teams Meeting).

Doritorii de a participa, în regim online, la susținerea publică a tezei de doctorat trebuie să completeze un formular de participare la eveniment (aici), iar pentru accesarea ședinței vor urma link-ul platformei, unde vor introduce numele și prenumele indicate în formular.

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității Tehnice a Moldovei şi pe pagina web a ANACEC (www.anacip.md).

Susținerea publică (video)

(Visited 296 times, 1 visits today)