La finele lunii noiembrie, Universitatea Tehnică a Moldovei s-a remarcat pe arena științifică internațională cu o manifestare de dublă anvergură. Simpozionul Internațional „Problemele actuale ale Matematicii și Informaticii” (SIPAMI), care a întrunit online peste 100 de cercetători din România, Spania, Canada, Rusia, India, Bulgaria, Republica Moldova, a fost dedicat unui Om-fenomen, cu o excepțională poveste de muncă și de viață – profesorului matematician Ion VALUȚĂ, care de curând a împlinit venerabila vârstă de 90 de ani.

Felicitat cordial în sesiunea de deschidere de către reprezentanții de seamă ai două generații de matematicieni – rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și acad. Mitrofan CIOBANU, dar și de vorbitorii din secțiuni, ulterior omagiatul a avut el însuși o incursiune în… propriul timp – „Pe valurile trecutului”. Depănându-și povestea vieții, a scos în evidență mai multe evenimente importante din învățământul superior din Basarabia postbelică, dar și din știința matematică, în care a avut un rol important și care s-au interpătruns strâns cu destinul său.

S-a manifestat plenar în plan didactic. A ieșit la catedra școlară în toamna anului 1949, fiind student în a.III, când i s-a propus să suplinească un învăţător. Timp de două luni a predat ore de matematică în cl. a VI-a. A fost un stagiu de pomină.  În anii următori a predat geometria la secţia cu frecvenţă redusă a Şcolii pedagogice din Bălţi, unde avea grupe de la „A” până la „P”. După absolvirea facultăţii (1951) a devenit titular la Şcoala pedagogică din Călăraşi. În 1952 s-a transferat la Institutul Pedagogic din Tiraspol, unde a avansat până la postul de decan al Facultății de Fizică și Matematică. În 1964 acceptă invitaţia primului rector al Institutului Politehnic din Chişinău, Sergiu Rădăuţanu, de a organiza Catedra de Matematică Superioară. Continuă și azi dialogul cu studenții.

Interesele sale științifice se plasează în teoria algebrei universale (îi aparține primul exemplu de algebră universală cu congruențe regulare necomutative), matematica aplicată, metodologia matematicii, teoria informaticii. În teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice, susținută în 1963 la doctorantura Universităţii „M. Lomonosov” din Moscova, a investigat „Congruenţe şi endomorfisme în algebre universale”, sub conducerea renumitului algebrist, prof. A. Kuroş.

În 1965 i se conferă titlul de conferenţiar, în 1983 – de profesor universitar. A publicat peste 150 de lucrări științifice și ştiinţifico-didactice, 4 monografii și manuale, între care culegerea „Elemente de istorie a matematicii și matematica în Republica Moldova” – o superbă istorie a Matematicii, care merită să ajungă la studenți, elevi, profesorii din licee. Iar manualul „Matematika dlya tehnikumov” are cel mai mare tiraj din republică – peste 1 milion de exemplare.

Este membru al Asociației Române de Matematică Aplicată și Industrială; membru al Societății Matematicienilor din Moldova; decorat cu insigna „Eminent al învățământului public” (1955); Insigna de Onoare (1967); ordinul Gloria Muncii (2000); deținător al titlului onorific „Om emerit” (2014). 

Modest precum îl știm, a punctat mult mai puțin din cele menționate aici, deși merită să i se consacre o serie de volume… În schimb, protagonistul evenimentului a salutat numeroasa audiență, prezentă online, precum și spectrul foarte larg al problemelor abordate de către autorii celor peste 60 de rapoarte – oameni de știință, profesori universitari, studenți, masteranzi, doctoranzi, dar și elevi, în cadrul celor 4 secțiuni ale simpozionului:

  1. Matematica;
  2. Informatica și bazele ei matematice;
  3. Didactică și Educație;
  4. Modelarea și simularea matematică a problemelor inginerești.

Potrivit organizatorilor – Societatea Română de Matematică Aplicată și Industrială – ROMAI, Societatea Matematică din Republica Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Tiraspol (Chișinău), prezentările selectate vor fi publicate în reviste internaționale de specialitate:  ROMAI Journal, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, Computer Science Journal of Moldova, Acta et Commentationes, Exact and Natural Sciences, Acta et Commentationes, Sciences of Education, Journal of Engineering Science.

(Visited 554 times, 1 visits today)