An de an, Comitetul Sindical Studențesc al UTM menține tradiția de a ne bucura cu un colind de Anul Nou. Și de astă dată, în pofida provocărilor existente, la inițiativa președintelui CSS UTM, Anatol ALEXEI, o ceată de studenți, respectând datina străbună, ne-au urat de sănătate, fericire, bucurii și noi împliniri.

Citește mai mult

Absolvenții ciclului II ai Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi a UTM au prezentat la final de an un semnificativ bilanț al studiilor prin susținerea tezelor de master.  

Citește mai mult

Și în 2020, Universitatea Tehnică a Moldovei și-a reconfirmat prezența de excepție, comparativ cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, în cele mai prestigioase baze de date bibliografice și scientometrice din lume – SCOPUS și WEB OF SCIENCE.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei și-a extins și în acest am familia de prieteni, parteneri și susținători, în pofida pandemiei și a vicisitudinilor impuse de acestea.  Astfel că și de astă dată, alături de oamenii dragi și de prietenii al căror umăr îl simțim în permanență, sărbătorile de iarnă ne readuc bucuria împlinirii. Citește mai mult

Pe 22 și 23 decembrie 2020, la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, UTM, absolvenții programului de master „Drept imobiliar și cadastral”, unicul program de master științific de acest gen din R. Moldova, și-au susținut tezele de master.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei vine către acest final de an cu o creație-inovație pe  potriva prestației sale de unică instituție de învățământ superior tehnico-ingineresc din țară. Un offroader sută la sută electric, sută la sută made in UTM, un unicat de care suntem mândri și căruia i se potrivește mănușă numele ce îl poartă – se pronunță la fel ca cel al bravilor voinici de pe timpuri, scriindu-se nițel modernizat – Hi-Duk.

Citește mai mult

Masteranzii-absolvenți ai Facultății Inginerie Economică și Business încheie anul 2020 cu rezultate bune și foarte bune ce le deschid noi perspective. Susținerea cu succes a tezelor de master marchează o nouă etapă în viața și cariera lor profesională.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Politehnica din Timişoara, România, în cadrul programului Erasmus+. UPT oferă o bursă de mobilitate de stagiu de 3 luni pentru studenții de la ciclul I și II studii ai Facultății Energetică și Inginerie Electrică a Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021.

Valoarea bursei pentru student este de 800€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 275).

Dosarele pot fi depuse, până la 20 ianuarie 2021 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţi FEIE. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale UTM.

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Universitatea Politehnica din Timişoara, România, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I (Licență) și II (Master), cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică (Domenii): Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

  1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
  2. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății.
  3. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
  4. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
  5. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).
  6. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire.
  7. Scrisoare de intenție.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

  1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – masterat la Universitatea Tehnică a Moldovei

  1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

  1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

 

Calendar concurs selecție

 

Informații suplimentare

17.12.2020- 20.01.2021

ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

 

Coordonator relații internaționale FEIE

Corina GUȚU-CHETRUȘCA, lect.univ., dr.,

Email: corina.gutu@tme.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Natalia VLADEI, conf. univ., dr.

Email: natalia.furtuna@adm.utm.md

 

20.01.2021

INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Serviciul Relații Internaționale, UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203)

 

20.01.2021

AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

 

 

21.01.2021

TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Politehnica din Timişoara, România pentru evaluarea finală

 

 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică a UTM a celebrat Ziua Energeticianului, marcată tradițional pe 22 decembrie, printr-o amplă competiție studențească în domeniu – „Electric Hackathon 2020”. Evenimentul s-a desfășurat într-un local pe potriva semnificației acestei importante competiții – FabLab, cel mai mare atelier de prototipare și producție la scară mică din Republica Moldova, deschis mereu pentru cei care-și doresc să dezvolte proiecte transformaționale pentru comunitate.

Citește mai mult

Organizat online și dedicat aniversărilor marcante ale domeniilor creative din cadrul Universității Tehnice a Moldovei – 55 ARH | 25 DVI | 22 DIP | 15 DTP | 15 DIN, Winter ARCHDESIGN Festival, ajuns la a II-a ediție, a întrunit  120 de participanți, creând o veritabilă platformă de colaborare și schimb de experiență pentru studenții şi profesorii de la specialitățile ARHITECTURĂ și DESIGN. 

Citește mai mult