Audierea publică a rapoartelor anuale privind implementarea proiectelor din cadrul programelor de stat (2020-2023) pentru anul 2020

În conformitate cu Ordinul ANCD nr. 99 din 05 noiembrie 2020 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării”, în zilele de 1 și 2 decembrie 2020 vor fi organizate ședințe de de audiere publică la Ședința Consiliului Ştiinţific al UTM a rezultatelor obţinute în anul 2020 în cadrul proiectelor de cercetare realizate la UTM.

La eveniment vor participa membrii Consiliului științific al UTM, experți din cadrul secțiilor științe ale Academiei de Științe a Moldovei, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ai instituțiilor partenere, conducători de proiect și executori.

Ședințele vor fi organizate on-line utilizând aplicația Microsoft Teams.

Invitații, dar și doritorii pot participa la ședințe de raportare. 

Pentru ședința din 1 decembrie 2020:

Pentru ședința din 2 decembrie 2020:

(Visited 176 times, 1 visits today)