În data de 19 și 24 noiembrie 2020 , în regim online, au avut loc două seminare de formare „Bazele cercetarii bibliografice de documentare si aplicațiile bibliografice” și „Bazele analizei statistice – instrument indispensabil în științele experimentale”, organizate în cadrul proiectului de consolidare a profesionalizării programului de studii francofone „Tehnologii Alimentare”.

Pandemia a impus modificarea modalităților de desfășurare a activităților în cadrul activităților de formare și a proiectelor internaționale. Pentru a contribui la corespunderea dintre oferta de programe educaționale și necesitățile pieței muncii, AUF oferă suport instituțiilor de învățământ superior și de cercetare în vederea profesionalizării programelor de studii francofone.

Activitățile de formare au fost organizate pe platforma TEAMS de către coordoonatorul proiectului – conf. univ., dr. Aurica Chirsanova (șef Departament Alimentație și Nutriție, UTM) și au fost elaborate și moderate de conf.univ., dr. Ecaterina Gore (Facultatea de Științe și Tehnologii, Universitatea Le Havre Normandie, Franța).

Seminarul „Bazele cercetării bibliografice documentare și aplicațiile bibliografice” a trezit atât interesul masteranzilor și doctoranzilor de la Facultatea Tehnologia Alimentelor, cât și al cercetătorilor științifici din domeniu, fiind prezenți peste 75 de participanți. În cadrul formării a fost propusă o parte teoretică și una practică, în care publicul a aflat cum să identifice surse bibliografice de încredere adaptate tematicii de interes. De asemenea, a fost prezentată o aplicatie digitală intuitiva gratuită și a fost testată în direct de către participanții la formare.

În cadrul celei de-a doua activități, care a avut loc pe 24 noiembrie, s-a discutat despre bazele analizei statistice și utilizarea aplicațiilor speciale pentru tratarea statistică a datelor experimentale, astfel încât participanții să poată să genereze predicții, să valorifice datele experimentale și să interpreteze rezultatele.

Aceste formări au avut loc cu suportul financiar al Agenției Universitare a Francofoniei în cadrul Proiectului de consolidare a profesionalizării programului de studii francofone „Tehnologii Alimentare” .

 

(Visited 82 times, 1 visits today)