În conformitate cu Codul Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 09 din 14.01.2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității Tehnice a Moldovei, aprobat de Senatul UTM la 30 iunie 2015 și modificarea din 25.08.2020, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională al UTM a stabilit perioada 02-23 noiembrie 2020 ca termen de depunere a dosarelor de către candidaţii la funcția de rector al UTM.

În baza examinării  dosarelor depuse, CDSI a stabilit prin Hotărârea din 25.11.2020 lista candidaţilor eligibili la funcţia de rector al UTM:

 

 

Programele candidaţilor precum si alte acte din dosarele acestora pot fi consultate pe pagina web UTM (www.utm.md), în rubrica „ALEGERI”.

Dezbaterile publice pe marginea programelor propuse de candidaţi la funcţia de rector al UTM va avea loc la 8 decembrie 2020, cu începere la 16:00, online pe platforma Teams (link-ul va fi expediat pe email-ul corporativ tuturor membrilor comunităţii academice cu 2 ore înainte de începerea dezbaterilor).

CDSI al UTM aduce la cunoştinţă personalului titular ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic, a reprezentanţilor studenţilor în Senatul UTM şi în consiliile facultăţilor,  procesul de votare a rectorului UTM se va desfășura la 10 decembrie 2020 în nouă secții de votare amplasate în corpurile de studii ale universității (câte o secție de votare pentru fiecare facultate) între orele  8.00  –  17.00.

Notă informativă privind procedura de votare:

  • Votarea se va efectua în conformitate cu Lista electorală aprobată de CDSI cu prezentarea de către elector a buletinului de identitate;
  • Alegerile se realizează prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat;
  • Modalitatea de votare – prin aplicarea ştampilei „Votat”.

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universităţii Tehnice a Moldovei

(Visited 432 times, 1 visits today)