STIMAŢI STUDENȚI, PROFESORI, COLEGI, PARTENERI ŞI PRIETENI!

Pe data de 27 noiembrie 2020, Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, va organiza în format ON-LINE

Conferința Tehnico-Științifică Internațională ”PROBLEMELE URBANISMULUI ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI” a X-ea ediție

În cadrul Conferinței se vor dezbate problemele și subiecte legate de  locuire, regenerare urbană, dezvoltare economică, schimbări climatice, problemele complexe ale planificării urbane, cele mai eficiente practici de dezvoltare durabilă a localităților, de infrastructură de transport, eficiență energetică, mobilitate urbană.

Conferința va include următoarele secțiuni:

  • Secțiunea 1 – Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului;
  • Secțiunea 2 – Teoria şi practica designului interior, proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcțiilor;
  • Secțiunea 3 – Energie, eficiență, alimentări cu apă şi protecția mediului;
  • Secțiunea 4 – Drumuri, siguranța infrastructurii, materiale şi mecanizarea construcțiilor.

Pentru conectare la Conferință, este suficient să accesați acest link

 Taxa de participare nu se percepe!

Limbile oficiale de comunicare: română, rusă, engleză.

Lucrările conferinţei vor fi publicate în culegerea de articole a conferinţei.

Prezentarea comunicării: Power Point – 10-15 min.

Vom fi deosebit de onoraţi de participarea D-voastră!

(Visited 41 times, 1 visits today)