15 absolvenți gr. FC/FUA ISAGCN-1702 ai cursurilor de recalificare profesională a programului de studii Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale”, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului în parteneriat cu Centrul de Formare Continuă,  UTM, și-au susținut cu succes pe data de 21 noiembrie 2020 proiectele de diplomă de recalificare profesională ONLAIN, prin intermediul platformei Microsoft Teams, cu respectarea normelor Hotărârii Comisiei Naționale extraordinare de sănătate publică.

Comisia de susținere a proiectelor de diplomă de recalificare profesională, constituită din: ing. Aurel PATRAȘCU, șef secție, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (președintele Comisiei); conf. univ., dr. ing. Vera GUȚUL, șef, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului, FUA, UTM; ing. Igor BAIDAUZ, inginer-șef S.R.L. „Moldovatransgaz”; dr. ing. Vasile LEU, șef secție, Departamentul gaze naturale și energie termică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;  Tatiana PROCA (secretarul Comisiei), Direcția de Formare Continuă, a confirmat nivelul înalt de pregătire a cursanților, care au demonstrat cunoștințe și competențe, abilități de identificare și aplicare a soluțiilor tehnice performante și eficiente energetic în domeniul ingineriei sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

 Decizia comisiei a fost de a elibera diploma de recalificare pentru 15 absolvenți cu acordarea dreptului de activitate profesională la specializarea  ”Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale”. La susținere au asistat în jur de 40 de persoane, dintre care au fost profesorii departamentului ACAGPM și cursanții anului 1 de studii, care au studii superioare tehnice și studii superioare în alt domeniu care actualmente fac studii de calificare suplimentară în domeniul gazelor naturale.

Cursanții, cu activități în diverse entități ale economiei naționale, inclusiv din sectorul energetic,  au abordat în lucrările lor aspecte privind asigurarea exigențelor legislației și normativelor în construcții în vigoare la proiectarea sistemelor de alimentare cu gaze a localităților și întreprinderilor industriale.

Cursanții gr. ISAGCN-1702, CRISTAL Ion, JOMIRU Sergiu (conducător, conf. univ., dr. Vera GUŢUL),  GUSARENCO Serghei, RUNTOVA Marina (conducător, lect. univ. Serghei PUTIVEŢ), BACINSCHI Ion, PATIC Iuliana (conducător, lect. univ., Iulia NEGARĂ ), DODON Mariana, SLOBODEANIUC Artiom (conducător, conf. univ., dr. Mihail BENCHICI), DARABAN Vitalie, PLATON Andrei (conducător,  ing., șef de proiect Candu Vitalie) au elaborat proiecte de diplomă cu soluționarea alimentării cu gaze naturale a unor localități cu utilizarea unor instalații  de proiect energoeficiente.

BACINSCHI Ion, monitorul grupei a elaborat proiect de diplomă cu tema: ,,Extinderea sistemului de distribuție a gazelor spre satul Brănești,  raionul Orhei’’. Dispune de experiență profesională în domeniul de gaze naturale.

JOMIRU Sergiu în lucrarea sa  „Alimentarea cu gaze naturale a satului Popesca din raionul Ștefan Vodă și a crescătoriei de fazani’’, pe lângă soluțiile tehnice de alimentare cu gaze a consumatorilor finali, inclusiv din sectorul rezidențial din localitatea dată, cursantul a  prezentat starea actuală a pieței de gaze  naturale din R. Moldova

RUNTOVA Marina a elaborat proiectul DE diplomă cu tema: ,,Reconstrucția sistemului de distribuție gaze a orașului Râbnița’’. În calitate de prototip a servit rețeaua urbană de gaze naturale de presiune medie existentă. În proiectul de diploma s-a elaborat reconstrucția sistemului de distribuție gaze cu utilizarea materialelor moderne.

De menționat, că marea majoritate a cursanților, activează în cadrul întreprinderilor de transport și distribuție a gazelor naturale, având experiență în sectorul gazelor naturale. Absolvenții programului „Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale”, făcând alegerea corectă, și-au asigurat o carieră de succes,  a concluzionat conf. univ., dr. Vera GUŢUL, șef Departamentul ACAG și PM, FUA-UTM.

(Visited 128 times, 1 visits today)