Studenții Filierei Anglofone din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, anul I au participat, ieri, la prima lor sesiune de „Analiza și modelarea orientată pe obiecte”, desfășurată la inițiativa dnei Elena GOGOI, coordonator PBL și dezvoltare curriculară, și a dnei Mariana CATRUC, șef program „Ingineria Software”.  Invitatul special a fost profesorul Radu MELNIC, cu o vastă experiență în domeniu, anterior titular al acestui curs, actualmente director CEGHID.

Fiind o sesiune ce se înscrie în contextul dezvoltării proiectelor PBL, profesorii le-au dezvăluit studenților mai multe detalii despre această platformă modernă de învățare.

„Ingineria Software” – programul de profil al Filierei Anglofone din cadrul FCIM – este unul din cele 6 programe din oferta de studii a universităților din RM reproiectat în baza unei metodologii de predare-învățare inovatoare, bazată pe soluționarea de probleme – Problem Based Learning (implementat la FCIM din 1 septembrie 2017 și dezvoltat în cadrul proiectului „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților / Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability” (PBLMD), finanțat cu suportul Uniunii Europene în cadrul programului Erasmus+).

În cadrul acestui program studenții beneficiază de metode moderne de predare-învățare preponderent în limba engleză, conform profilului FAF, iar începând cu anul II de studii – de mobilități academice la instituțiile partenere din UE. În timp, acesta a devenit unul din cele mai de succes la UTM, afirmându-se ca o platformă de implementare a noilor metode de predare PBL bazate pe soluționarea de probleme. Probleme reale, neinventate, care îi provoacă pe tineri să se lanseze în proiecte, să descopere soluții, le oferă șansa să se simtă utili de pe băncile facultății și le dă încrederea că se vor putea angaja în câmpul muncii și vor avea posibilitatea să-și demonstreze și să-și dezvolte competențele, abilitățile. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie creșterea admiterilor la acest program: dacă în anii precedenți admiterile erau de 25-30 de studenți, cifra a crescut până la 88 în anul trecut, iar alți peste 300 de studenți au rămas, spre regret, peste linia de admitere.

A fost contextul perfect în care prof. Radu MELNIC, vorbindu-le despre necesitatea cunoașterii limbajului UML (Unified Modeling Language) și aplicarea acestuia în practică, a ținut să-și exprime admirația față de platforma modernă de învățare – PBL:

– Sunt mândru de faptul că am avut ocazia să fiu mentor al studenților de la specialitatea „Ingineria Software”, FCIM, la care a fost implementat programul PBLMD, și să mă bucur de ingeniozitatea lor de a se implica în soluționarea de probleme, după modelul Problem Based Learning. A fost o provocare pentru mine, ca profesor, dar în special pentru ei, ca studenți, să învețe a colabora și a lucra în echipă, să identifice și să soluționeze probleme, să gândească lateral și analitic, din mai multe perspective, ceea ce le-a deschis oportunități de a urma stagii, iar ulterior și de a fi angajați în companii IT cu renume, a subliniat Radu MELNIC.

Pledoaria profesorului a avut un impact deosebit asupra studenților, fapt pentru care dânșii i-au mulțumit.

De asemenea, studenții au apreciat avantajele aplicației Microsoft Teams, prin intermediul căreia s-a desfășurat acest dialog, subliniind că aceasta este o platformă perfectă pentru diseminarea experiențelor de succes.

(Visited 282 times, 1 visits today)