Se anunță discuția în cadrul ședinței Seminarului Științific al Școlii Doctorale Știința Alimentelor, Inginerie Economică și Management a tezei de doctor

Candidat: SHAYB Hezi Aviram 

Tema tezei: Enterprise crisis management 

Specialitatea: 521.03 Economie și Management în domeniul de activitate

Conducător științific: Bugaian Larisa, dr.hab., prof.univ., UTM

Membrii comisie de îndrumare:

  • Mamaliga Vasile, dr., conf. univ., UTM
  • Sverdlic Valentin, dr., conf. univ., UTM
  • Timco Carolina, dr., conf. univ., UTM

Data: 04.12.2020, ora: 15.00,

Locul desfășurării: online, platforma ZOOM

Linkul evenimentului: https://us02web.zoom.us/j/81025096897?pwd=ZDRvaE54SzlERGxqZ0lDQVRvRm12UT09

Secretarul Seminarului Științific al Școlii Doctorale: Crucerescu Cornelia, dr.,conf.univ.

(Visited 40 times, 1 visits today)