Agenția Relații Funciare și Cadastru din Republica Moldova a organizat o ședința în regim hibrid de consultări publice asupra Proiectului de lege privind modificarea Legii cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din XV din 28.10.2004.

Invitată în calitate de expert din partea mediului academic, dar și de inginer geodez și doctor inginer în domeniul cadastrului, monitorizarea şi reglementarea funciară, conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO, decan al Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, a înaintat mai multe propuneri de modificare a unor articole din cadrul Legii cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din XV din 28.10.2004, dar și unele sugestii de simplificare a procedurii de formare a bunurilor imobile și de ajustare la rigorile europene. Doamna decan a evidențiat importanța inginerului geodez și a inginerului cadastral bine format, instruit, școlit, integru, dispus să susțină societatea civilă în executarea diverselor tipuri de lucrări cadastrale.

La ședință au participat cadre didactice de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, reprezentanți ai Uniunii Geodezilor, Geologilor și Inginerilor Cadastrali din Republica Moldova, experți din partea Congresului Autorităților Locale/CALM din Moldova, reprezentanți ai unor firme private, întreprinderi, instituții de stat din domeniu, Primăria mun. Chișinău, Serviciul Cadastru Funciar din cadrul primăriei mun. Chișinău.

Adițional, doamna decan Livia NISTOR-LOPATENCO a făcut o prezentare a proiectului ERASMUS+ KA2 „Învățarea bazată pe probleme ghidată de mediul de afaceri pentru excelență academică în Geoinformatică – GEOBIZ / Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics – GEOBIZ”. Lider de proiect este dr. Željko BAČIĆ, profesor la Universitatea din Zagreb, Facultatea de Geodezie (coordonator principal), donator al proiectului – Comisia Uniunii Europene prin Programul Erasmus+. Proiectul a fost lansat pe 15.11.2019, pe o durata de 36 de luni, având ca parteneri deplini din cadrul GEOBIZ Universitatea Politehnică din Tirana, Facultatea de Construcții; Universitatea din Tirana, Facultatea de Istorie și Filologie; Land & Co Ltd, Tirana; Universitatea din Banja Luka, Facultatea de Arhitectură, Construcții Civile și Geodezie; Universitatea din Sarajevo, Facultatea de Construcții; Gauss Ltd, Sarajevo; Universitatea din Pristina, Facultatea de Construcții și Arhitectură; Universitatea pentru Afaceri și Tehnologie, Programul de Sisteme Informaționale și Management, Pristina; Universitatea de Stat Tiraspol, Facultatea de Geografie; Facultatea de filozofie a Universității din Muntenegru din Nikšić; Universitatea Catolică din Leuven; Universitatea de Științe Aplicate Bochum; Universitatea din Split, Facultatea de Construcții Civile, Arhitectură și Geodezie; Universitatea din Belgrad, Facultatea de Construcții Civile; Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Științe Tehnice; Gilab Ltd, Belgrad, între care se regăsește și Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru. În calitate de parteneri asociați ai proiectului au fost invitați: Administrația federală pentru afaceri geodezice și imobiliare ale FBiH (FGU), Sarajevo; Administrația imobiliară din Muntenegru (REA), Podgorica; Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru din Republica Moldova (ARFC), Chișinău; Autoritatea de Stat pentru Informații Geospatiale (ASIG), Tirana; Agenția de Cadastru din Kosovo (KCA), Pristina.

Reieșind din misiunea și scopul principal care le revine în activitățile proiectului GEOBIZ, cei doi parteneri locali – Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Stat din Tiraspol, împreună cu Agenția Relații Funciare și Cadastru, partener asociat, cooperează în vederea consolidării capacităților instituțiilor academice, bazându-se pe experiențe ale partenerilor europeni, de a răspunde mai bine nevoilor și așteptărilor industriei în geoinformatică din Republica Moldova, cu accent pe următoarele aspecte:

  • stabilirea de forme noi de cooperare între mediul academic și mediul social- economic pentru a sprijini interacțiunea în procesul de predare-învățare în geoinformatică;
  • înființarea unei platforme business-academia care să sprijine excelența în geoinformatică;
  • dezvoltarea de noi programe de formare continuă a cadrelor didactice și specialiștilor din domeniu și a metodologiilor practice de predare-învățare și conținut în cursuri bazate pe tehnologie în geoinformatică, bazate pe nevoile și experiențele bazate pe afaceri;
  • implementarea tehnicilor și a tehnologiilor moderne în procesul de predare în geoinformatică.

În final, doamna decan Livia NISTOR-LOPATENCO a mulțumit gazdei evenimentului, Agenției Relații Funciare și Cadastru, dar și tuturor participanților la discuții și a menționat că „deși suntem în pandemie, rămânem mereu aproape”.

(Visited 437 times, 1 visits today)