SE ANUNȚĂ CONCURS DE SELECTARE A BENEFICIARILOR ÎN PROCURAREA A 2 APARTAMENTE CU TREI ODĂI (NR. 51 CU S-85,1 M2, NR. 54 CU S-89,6 M2), LA PREȚ DE 486 EURO/M2, DIN BLOCUL LOCATIV NR. 13/8 SITUAT PE BD. CUZA VODĂ, MUN. CHIȘINĂU!!!

Pretendenții sunt rugați să expedieze următoarele acte, în format electronic (scanate), pe adresa de email: comitetul.sindical-angajati@utm.md, în termen de 15 zile din data plasării anunțului pe site- ul universității:

  • Cerere pe numele Rectorului (cu data depunerii);
  • Certificatul de la Agenția Servicii Publice (prin care se confirmă lipsa imobilelor deținute în proprietate în raza mun. Chișinău);
  • Certificat despre componența familiei cu indicarea vizei de reședință și suprafeței locative;
  • Copiile buletinelor de identitate, certificatelor de naștere a copiilor (de vîrsta până la 16 ani), actelor de căsătorie.

Selectarea beneficiarilor se va efectua în baza prevederilor Regulamentului aprobat în ședința

Senatului UTM din 25.09.2007, de către o Comisie universitară nouă, aprobată în baza ordinului Rectorului UTM.

Statutul de salariat al Universității, vechimea în muncă și lipsa datoriilor pentru serviciile comunale și taxa de cazare – se va confirma de către Serviciul Resurse Umane și Contabilitatea UTM, la solicitarea Comisiei universitare.

NB! Având în vedere că imobilul este finalizat și dat în exploatare, apartamentele vor fi achiziționate prin achitarea COSTULUI INTEGRAL!!!

Comitetul Sindical al UTM

(Visited 118 times, 1 visits today)