Regretatul Academician al Academiei Internaționale de Termoelectricitate, profesorul universitar, doctorul habilitat și șeful de catedră “Mecanica Teoretică” Anatolie Casian ar fi împlinit la 17 noiembrie 2020 onorabila vârstă de 85 ani.

Toată viața lui conștientă dl. A. Casian și-a dedicat-o studiilor în domeniul fizicii, predării cursurilor de fizică teoretică, pregătirii cadrelor inginerești și științifice. Pe parcursul anilor a fost șef de catedră, collaborator științific superior, conducător de teze de licență, masterat și doctorat, conducător de proiecte științifice naționale și internaționale. A fost autor și coautor la peste 300 de articole științifice în reviste naționale și prestigioase internaționale și 2 monografii. A participat la pregătirea a mii de specialiști ingineri pentru economia țării și doctori în teoria semiconductorilor.

Numele prof. A. Casian este cunoscut în cercurile comunității științifice din Moldova și de peste hotare. S-a bucurat de invitații la un șir de universități așa ca Universitatea Ben-Gurion (Israel), Universitatea H. Poincare (Franța), Universitatea din California (SUA), Universitatea din Wuerzburg (Germania), Universitatea din Latvia (Riga), Universitatea “M. Lomonosov” (Moscova) și altele.

Domeniul de cercetare științifică al prof. A. Casian cuprinde arii largi în problemele fundamentale ale mecanicii rețelei cristaline și teoriei semiconductorilor, fenomenelor de transport și termoelectrice în structuri cuantice de dimensiuni reduse cu gropi cuantice de potențial, proprietăților termoelectrice ale cristalelor organice cvasiunidimensionale. Rezultatele obținute sunt și vor rămâne valoroase pentru fondul științific mondial, oferind o bună perspectivă pentru implementări practice .

Bunătatea și sinceritatea care l-au caracterizat pe prof. A. Casian vor rămâne veșnic în memoria colegilor, doctoranzilor și studenților care l-au cunoscut.

 

 

14.11.20                                  Administrația, personalul UTM și Doctoranzii prof. A. Casian

 

(Visited 106 times, 1 visits today)