Problematica patrimoniului arhitectural abordată în cadrul unui seminar științific național

În perioada 12-13 noiembrie 2020 în cadrul Departamentului Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului a avut loc Seminarul Științific Național cu genericul „Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova. Evaluarea imobilului conform Standardelor Internaționale de Evaluare”.

Seminarul a fost organizat în format hibrid, în incinta Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru. Cei 58 de participanți – specialiști notorii în domeniu, practicieni, reprezentanți a instituțiilor de stat și băncilor comerciale din R. Moldova, au abordat probleme ale patrimoniului istoric cu valoare arhitecturală din RM, în special din or. Chișinău, sub aspect tehnic, economic și juridic.  

Au fost prezentate rezultatele cercetărilor experienței internaționale privind: criteriile de considerare a bunului imobil în calitate de obiect cu valoare istorică și arhitecturală, exemplul României, Ucrainei, Marea Britanie, Austriei, Franței și Federației Ruse (Bulat Irina); măsurarea contribuției protejării și conservării patrimoniului arhitectural la dezvoltarea economiei naționale, exemplul SUA (Moraru Angela); răspunderea pentru încălcarea legislației privind protecția patrimoniului cultural imobil, exemplul Federației Ruse (Ursu Viorica, Bostan Ina); politicile în domeniul turismului în cadrul Uniunii Europene (Bârdan Veaceslav).  

Au fost scoase în evidență aspectele urbanizării excesive și incorecte a cartierelor istorice din Chișinău (Ivanov Valeriu); importanța defectologiei materialelor și elementelor constructive ale clădirilor cu valoare arhitecturală (Albu Ion) și studiul stării materialelor de zidărie din calcar ale construcțiilor de patrimoniu cu propunerea metodelor de protecție a acestora (Croitoru Gheorghe); principii de conservare și restaurare a patrimoniului arhitectural (Marian Maria-Liliana).  

S-au discutat oportunitățile valorificării patrimoniului istoric prin includerea acestuia în circuitul economic și turistic (Chiriac Lilia, Bejenaru Mariana); problematica patrimoniului arhitectural în contextul pieței imobiliare, și evaluarea acestuia (Leșan Anna, Jitari Liliana, Albu Svetlana).  

În cadrul seminarului au fost prezentate și discutate proiectele Standardelor Naționale de Evaluare nr.1 Valoarea de piață. Tipuri de valori, și nr.2 Termeni de referință. Elaborarea raportului de evaluare, elaborate de grupul de lucru condus de dr. hab., prof.univ. Svetlana Albu.  

Organizatorii Albu Svetlana și Albu Ion mulțumesc participaților pentru rapoartele prezentate și contribuția la realizarea obiectivelor seminarului. 

(Visited 289 times, 1 visits today)