Mulțumiri alese prof. Olav Jull Sørensen pentru valoroasa donație de carte

Universitatea Tehnică a Moldovei exprimă sincere și calde mulțumiri domnului profesor Olav Jull Sørensen de la Centrul Internațional de Business, Universitatea din Aalborg, Danemarca pentru valoroasa donație de carte, oferită cu multă generozitate din biblioteca sa personală.

În condițiile actuale, această donație impunătoare ce cuprinde 106 titluri de lucrări vine să completeze colecțiile Bibliotecii UTM cu literatură internațională de valoare din domeniul economic și managerial întru asigurarea calitativă a procesului de studiu şi cercetare pentru profesorii și studenții universitari.

Este cazul să subliniem suportul remarcabil al domnului profesor Olav Jull Sørensen  în realizarea cu succes a proiectelor susținute financiar din fondurile Uniunii Europene, și anume TEMPUS „Enhancing the University Autonomy in Moldova (EUniAM)” și ERASMUS+ „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)”. Acest suport a permis de a înainta propuneri privind restructurarea sistemului Învățământului Superior din Republica Moldova prin sporirea autonomiei universitare și acțiuni concrete pentru îmbunătățirea metodelor de predare orientate spre formarea competențelor necesare mediului economic.

Domnul profesor Olav Jull Sørensen, personal, în calitate de pionier al dezvoltării și implementării metodei de învățare și predare bazate pe soluționarea problemelor, a introdus această metodă revoluționară în mediul academic la Universitatea din Aalborg. Suportul de excelență din partea d-sale a permis remodelarea a 6 curricule de predare în universitățile din R. Moldova. Astăzi, aceste programe de studii sunt cele mai solicitate de către candidații la studii superioare.

Colectivul de profesori și studenți al UTM aduce alese mulțumiri pentru suportul oferit instituției întru dezvoltarea noilor metode de predare și asigurarea procesului didactic și de cercetare cu publicații internaționale.

(Visited 247 times, 1 visits today)