Anunț de participare – Echipamente IT pentru necesitațile proiectului “Improving the cross-border public transportation using electric buses supplied with renewable energy” Acronim ELBUS

Tipul procedurii: Contract de Valoare Mică

MTender ID:    

 

 

 

 

(Visited 46 times, 1 visits today)