Anunț de participare – Echipament de măsurare și de control pentru necesitațile proiectului “Improving the cross-border public transportation using electric buses supplied with renewable energy” Acronim ELBUS

Tipul procedurii: Contract de Valoare Mică

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1604588704504

Anunț de participare_Echipament de măsurare și de control

(Visited 27 times, 1 visits today)