UTM, parte a proiectului OEAD “MFC – Management for change”

Proiectul „MFC – Management for Change“ are ca scop elaborarea unei oferte de formare continuă în domeniul managementului educațional, care să abordeze necesitățile și provocările actuale ale echipelor manageriale ale instituțiilor ÎPT și să le consolideze în activitatea lor.

În data de 4 noiembrie Elisa Deutschmann, coordonator educațional OeAD, a făcut o prezentare generală a proiectului, menționând că în trei instituții de formare continuă din Republica Moldova din regiunile nord, centru și sud, UTM reprezentând regiunea Centru, se vor institui module de instruire în domeniile liderism, managementul schimbărilor și asigurarea calității. Aceste module vor fi elaborate în colaborare cu experți de la Universitatea Pedagogică din Austria Inferioară, traineri de la universitățile din Moldova precum și cu un grup de instituții ÎPT pilot din Republica Moldova.

Elisabeth Windl, prorector, a prezentat Universitatea Pedagogică din Austria Inferioară, trecând în revistă activităţile pe care le prestează instituţia, precum şi structura formării continue pentru cadrele didactice şi de conducere din ÎPT din Austria. 

Larisa Bugaian, prorector, a prezentat activităţile UTM în domeniul formării continue, menţionând faptul că la moment UTM este coordonator naţional al proiectului Management şi leadership în învățământul superior din Moldova, MHELM, cofinanţat de UE prin programul Erasmus+, care are ca obiectiv crearea unui program de instruire pentru liderii şi managerii din învăţământul superior din Moldova, iar experienţa acumulată poate servi ca suport pentru implementarea cu succes şi a acestui proiectul. Dna Bugaian a prezentat echipa UTM prezentă la şedinţă: Valentin Amarii, şef Direcţie Formare Continuă, Vasilina Popov, Departamentul Formare Continuă, Irina Tutunaru, Direcţia Management Academic şi Asigurarea Calităţii, Rodion Ciupercă, FIMIT, Rafael Ciloci, decan FIEB, Carolina Timco, şef SRI. 

Participanţii au discutat pe marginea rezultatelor studiului de referință, elaborat de Ion Gonța, expert național ÎPT, referitor la formarea continuă a cadrelor didactice şi manageriale din ÎPT. 

În data de 11 noiembrie, membrii proiectului discutat pe marginea curriculei existente în Austria și Moldova pentru formarea continuă în domeniul managementului instituțional, în vederea identificării necesitățile de instruire pentru Republica Moldova. 

(Visited 79 times, 1 visits today)