În data de 3 noiembrie 2020, în cadrul seminarului  “Programe comune și duble de studii: strategie, management, implementare”, dna Larisa Bugaian, prorector probleme financiare şi relaţii internaţionale a prezentat experienţa UTM în derularea programelor comune de studii.

Periodic Oficiul Naţional Erasmus+ împreună cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării organizează seminare, parte a activităţilor SPHERE, în cadrul cărora invită experţi din învăţământul superior în vederea acordării suportului IÎS din Moldova în promovarea reformelor. Activitatea fiind realizată cu suportul programului Erasmus+ al Uniunii Europene. 
În anul curent subiectul abordat a fost programele comune şi duble de studii, iar ca formator a fost 
Annika Sundbäck-Lindroos, expert în programe comune de studii, consilier, Agenția Națională Finlandeză pentru Educație, EDUFI. 

Programul seminarului a inclus subiecte cu referire la noţiuni generale a programelor de studii comune, evoluţii şi trenduri; partea legală a programelor de studii; importanţa programelor comune şi legislația naţională; metodologia de implementare a programelor comune de studii: cum de iniţiat, modele existente, dezvoltarea curriculei, recunoaşterea unităţilor de curs, aspecte financiare, de marketing, administrarea studenţilor ce urmează programe comune.

Dna Annika Sundbäck-Lindroos a venit cu expertiză internaţională, pe când participanţii au intervenit cu experienţe naţionale. În cadrul uneia din intervenții, dna Larisa Bugaian a prezentat experienţa UTM în derularea programelor de studii cu dublă diplomă. Dneai a menţionat că extinderea colaborării în vederea derulării programelor de dublă diplomă este una din direcţiile de activitate a UTM în vederea internaţionalizării. Pentru realizarea obiectivului dat au fost stabilite legături cu IÎS din România, au fost comparate programele de studii ale partenerilor străini cu programele de studii ale UTM, au fost elaborate acte normative interne. Ca urmare a activităţilor în vederea introducerii programelor de studii cu dublă diplomă s-a reuşit lansarea programelor de studii cu Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Politehnica Bucureşti, Universitatea “Gh.Asachi” din Iaşi, Universitatea”Dunărea de Jos” din Galaţi şi Universitatea West Attica din Grecia.  

Seminarele de aşa gen permit de a învăţa din experiența altora şi de a primi recomandări în vederea implementării reformelor în ÎS. 

(Visited 63 times, 1 visits today)