Constantin BOROSAN, despre beneficiile instrumentelor TIC în actul de predare

Onorat să se regăsească printre profesorii beneficiari ai programului „Instrumente TIC în activitatea didactică a UTM”, Constantin BOROSAN, lector universitar în cadrul Departamentului Energetică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, UTM, își împărtășește cu drag experiența de a fi „asistat” de tehnologie în activitatea didactică și spune cât de binevenit este acest suport în menținerea unui nivel tot mai ridicat al actului de predare.

– Acest notebook a venit într-o perioadă foarte potrivită pentru mine, când, în condițiile incerte generate de pandemia COVID-19, trebuia să mă adaptez din mers la noile realități. Primul pas pe care l-am făcut a fost să încarc cursul de „Politici energetice și piața energiei” pe platforma universitară Moodle: http://moodle.utm.md/, setând auto-înscrierea la curs pentru toți doritorii (adresa cursului: http://moodle.utm.md/course/view.php?id=262).

Pe lângă prezentările proprii, am diversificat suportul didactic aferent cursului cu materiale informative suplimentare, precum documente de politici publice, ghiduri, studii, prezentări de la conferințe, livestream-uri de la evenimente de specialitate etc.

Tot aici am integrat testele pentru evaluările curente și examene, explorând în acest scop posibilitățile platformei Moodle. Spre surprinderea mea, rezultatele testelor apar imediat, comparativ cu perioadele anterioare, când verificam ore în șir testele scrise pe hârtie de către întregul torent de studenți. Astfel, am beneficiat de posibilitatea de a-mi gestiona mai eficient timpul. Totodată, a fost exclus factorul subiectiv în evaluare, dar și orice influențe necorespunzătoare și tentative de corupție – un argument în plus în favoarea orelor și examenelor la distanță, pe care-l apreciez foarte mult.

Până în prezent predau orele de curs în format online, utilizând platforma Microsoft Teams. Acest mod de instruire permite conectarea la ore din orice colț al lumii. Spre exemplu, la cursul pe care-l predau se prezintă și studenți plecați peste hotare – în Franța, Italia. În alte circumstanțe,  orele absentate de către ei ar fi fost considerate drept restanțe, dar așa băieții se descurcă de minune.

Un mare atu al orelor online este și faptul că eu și studenții mei am devenit mai prietenoși mediului, deoarece am exclus hârtia din circuitul didactic. Tototdată, în mediul online te poți comuta dintr-o sesiune în alta în doar câteva secunde, fără să poluezi mediul din cauza combustibilului consumat de mijlocul de transport și fără să irosești timpul prețios în ambuteiaje.

În acest semestru am inițiat un nou format de lecții. La temele din curricula disciplinei „Politici energetice și piața energiei” invit câte un reprezentat din sectorul real, care lucrează zi de zi cu politicile publice în domeniul energiei. În așa mod, studenții au posibilitatea de a dialoga cu potențialii angajatori și a le adresa întrebările care îi frământă, iar invitații – să resimtă „pe viu” atmosfera în rândurile studenților.

În concluzie, aș vrea să menționez că acest laptop mă onorează și în egală măsură mă obligă să fiu mai responsabil și mai dedicat. Transmit un mare mulțumesc rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, pentru această frumoasă și binevenită inițiativă, dar și decanului FEIE, conf. univ., dr. Victor GROPA, – pentru susținere și încurajare!

*   *   *

Programul „Instrumente TIC în activitatea didactică a UTM”, lansat la inițiativa rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, își propune să sublinieze și să stimuleze calitatea, profesionalismul, entuziasmul și implicarea cadrelor didactice în evoluția comunității academice a UTM prin transmiterea în posesie personală a unor laptopuri performante, pe perioada activității lor la UTM. Astfel, în prima etapă a programului (ianuarie 2020) au fost repartizate 1️5️0️ de notebook-uri, iar în cea de-a doua (octombrie 2020) – altele 200, pe care profesorii nominalizați le vor putea utiliza în proiectarea cursurilor la catedră, în studiul la bibliotecă sau acasă, în cadrul diferitelor simpozioane, conferințe, stagii, mobilități, precum și în predarea și desfășurarea diverselor activități online.

(Visited 211 times, 1 visits today)