Studenții anului I ai Facultății Energetică și Inginerie Electrică au beneficiat de curând de două lecții publice în regim online la disciplina „Inițierea în specialitate”, în cadrul cărora specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică i-au familiarizat cu diverse aspecte ale specialității alese și principalele întreprinderi de prestare a serviciilor energetice din țară.

În cadrul lecției pe tema „Sistemul termoenergetic al Republicii Moldova”, Vasile LEU, șef Secție investiții energie termică şi cogenerare, Departamentului Gaze Naturale și Energie Termică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, le-a explicat studenților ce reprezintă un sistem de alimentare cu energie termică, care este structura acestuia, sursele de producere a energiei termice, capacitățile acestora, dar şi principalele sisteme centralizate de energie termică din țară. D-sa a venit cu date istorice, detalii despre starea actuală și perspectivele de dezvoltare a sistemelor centralizate de energie termică.

Adrian GORODENCO, șef Departament Supraveghere Energetică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, a prezentat lecția publică pe tema „Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova”. Studenții au fost familiarizați cu sistemul de alimentare cu energie electrică a țării: structura acestuia, regimurile de funcționare, principalele întreprinderi de pe piaţa energiei electrice.

Studenții au salutat inițiativa conf. univ., dr. Viorica HLUSOV, şef Departament Energetică, FEIE,  de a invita la lecții specialiști-practicieni și au mulțumit pentru informația interesantă şi utilă oferită din prima sursă.

(Visited 188 times, 1 visits today)