Concurs bursă de mobilitate personal academic în cadrul programului Erasmus+ la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi oferă o bursă de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching).

Mobilitatea va avea loc în semestrul de primăvară al anului universitar 2020/2021.

Dosarele pot fi depuse până la 10 decembrie 2020 la Serviciul Relaţii Internaţionale.

Selecţia candidaţilor  va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale.

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România.

Detalii despre oferta academică (Domenii):     0311 Economics; 0413 Management and Administration; 0414 Marketing and advertising; 0521 Environmental sciences; 0610 Information and Communication Technologies; 0721 Food processing; 1013 Hotel, Restaurants and Catering.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității
 3. Curriculum vitae redactat în limba engleză (formular Europass + fotografie)
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în limba engleză)
 5. Teaching Mobility Agreement semnat de către candidat și Universitatea Tehnică a Moldovei

Criterii de selecție:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei,
  • Candidatul are dosarul  de concurs întocmit corect și complet.
 2. Criterii de departajare
  • Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuează mobilitatea,
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun,
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.

Calendar concurs selecţie:

09.11.2020- 10.12.2020 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură, CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

10.12.2020 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1530) în cadrul Serviciului Relații Internaționale (bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203)

10.12.2020 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

11.12.2020 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, pentru evaluarea finală

 

 

Pentru detalii suplimentare:

Conf. univ., dr. Natalia VLADEI,

specialist SRI, responsabil program Erasmus+
e-mail: natalia.furtuna@adm.utm.md , tel: 022 23 22 52

 

(Visited 156 times, 1 visits today)