Liubov USTUROI – in memoriam

Colectivul Universității Tehnice a Moldovei și inclusiv al Facultății Construcţii, Geodezie și Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului este profund îndurerat de trecerea în neființă a celei care a fost Liubov USTUROI – un om cu suflet mare, un universitar iubit de colegi și discipoli.

S-a născut la 31 august 1957, în or. Chişinău. În 1979 a absolvit cu diplomă de eminenţă Institutul Politehnic din Chişinău, Facultatea Construcţii, calificarea inginer-economist. Și-a continuat activitatea în cadrul FCGC, inițial în calitate de metodist, apoi – de prodecan pentru studii cu frecvenţă redusă. Autor a peste 30 de lucrări ştiinţifice şi didactico-metodice, coautor al manualelor „Economia şi managementul mediului” (2003), „Economia întreprinderii” (2006), „Management investiţional (în construcţii)” (2016).

A predat cursuri la ciclul I Licenţă şi la ciclul II Master, a fost membru al Comisiei de Examinare de Licenţă, conducător al tezelor de licenţă. Concomitent cu munca didactică, a desfăşurat o bogată activitate extracurriculară. În repetate rânduri a devenit deţinătoare a Premiilor Senatului UTM în diferite domenii. Pentru rezultatele marcante în activitatea profesională şi contribuţii în dezvoltarea şi consolidarea Universităţii a fost decorată cu Medalia de Aur a Universităţii Tehnice a Moldovei (2014).

Regretăm nespus această pierdere. Sincere condoleanțe din inimă familiei îndurerate.

(Visited 649 times, 1 visits today)