- UTM - https://utm.md -

FEIE: dialog permanent cu specialiști din domeniu în cadrul orelor online

Constantin BOROSAN, lector universitar în cadrul Departamentului Energetică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică a UTM, consideră că dialogul studenților cu specialiști din domeniu trebuie să fie unul permanent, inclusiv în cadrul orelor de studiu.

La tema „Politici în domeniul eficienței energetice” din cadrul disciplinei de studiu „Politici energetice și piața energiei” pe care o predă studenților din anul de absolvire – IV a lansat o invitație către Agenția pentru Eficiență Energetică [1] de a participa în cadrul orelor desfășurate online. La apelul d-sale a răspuns Manole BALAN, șef Direcție implementare și monitorizare a politicilor, care le-a împărtășit viitorilor ingineri diverse aspecte la temă din propria experiență.

Astfel, studenții au avut posibilitatea să cunoască din prima sursă despre modul de elaborare și promovare a politicilor publice în domeniul eficienței energetice, categoriile de documente de politici, legătura dintre cadrul legislativ primar în domeniul energiei și documentele de politici, angajamentele țării în domeniului eficienței energetice etc. 

„O experiență foarte utilă pentru parcursul profesional al tinerilor specialiști”, a apreciat lect. univ. Constantin BOROSAN intervenția reprezentantului AEE și le-a promis studenților că dialogul cu specialiștii din domeniu va fi unul permanent în cadrul orelor online.

Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și al schimbărilor climatice.

(Visited 142 times, 1 visits today)